Demokrati i skolen (Ferdigheter) 15.05.2021
Å delta i samfunnet innebærer å respektere og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier. Demokrati må læres. Skolen gir elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.
Les >>>

Digital kompetanse – foresatte (Foreldrerollen) 07.05.2021
Som foreldre må vi gå foran som gode eksempler, også på digitale arenaer. Vi må ha et bevisst forhold til hvordan vi fremstår, hva vi legger igjen av digitale spor og hvordan vi forholder oss til all informasjonen på nett.
Les >>>

Om foreldresamvittighet (Foreldrerollen) 30.04.2021
Foreldre i dag bombarderes med innspill fra alle kanter om hva slags foreldre man bør være og hva barn trenger. Det er nyttig med gode råd, men det kan også gi en følelse av at man aldri er god nok.
Les >>>

Hvordan lærer ditt barn? (Ferdigheter) 23.04.2021
Slik stimulerer du til leselyst (Ferdigheter) 16.04.2021
Artikler fra arkivet >>>