Foreldrepulsen® - arkiv

Sorter etter dato eller kategoriSkap en sommerferie med læring. (Ferdigheter) 14.06.2024
Sommeren står foran oss, og er en avkobling fra skolehverdagen. En utfordring kan være at barn glemmer eller mister deler av det de har lært hvis de ikke blir engasjert i lærende aktiviteter gjennom sommeren. Her gir vi deg noen tips om hvordan du kan legge til rette for en sommerferie med minst mulig læringstap.
Les >>>

Drukning skjer ofte i lek, nær land! (Foreldrerollen) 07.06.2024
Drukningsulykker skjer ofte nær land i forbindelse med lek. Følg med på barn som bader, også om barna er svømmedyktige. Vi kan forebygge drukningsulykker.  Følg badevettreglene, hold oppsyn og sett grenser. 
Les >>>

Sola, en venn og fiende (Helse) 31.05.2024
Både store og små koser seg i sola, noe som er godt for kropp og sjel. Sola er en viktig kilde til vitamin D, men om sommeren er det nok å oppholde seg i sola noen få minutter for at kroppen skal danne nok vitamin D. Pass på – for mye sol er absolutt ikke bra. Overdreven soling og bruk av solarium kan være helsefarlig og øke risikoen for hudkreft.
Les >>>

Nulltoleranse for diskriminering (Annet) 24.05.2024
Diskriminering er urimelig forskjellsbehandling basert på religion, etnisitet, kjønn, seksuell orientering eller funksjonsevne. Hatytringer er nedverdigende og truende ytringer mot individer eller grupper. Skoler har nulltoleranse mot krenkelser, inkludert mobbing og diskriminering, og skal lære respekt og kritisk tenkning.
Les >>>

Alt om eksamen i grunnskolen (Ferdigheter) 14.05.2024
Alle avgangselever i grunnskolen skal gjennomføre én skriftlig eksamen i ett fag og én muntlig eksamen. Her kan du lære mer om formålet med og gjennomføringen av eksamen i grunnskolen.
Les >>>

Skolens demokratioppdrag (Ferdigheter) 10.05.2024
Frihet er ikke en selvfølge. Å delta i samfunnet innebærer å respektere og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier. Demokrati må læres. Skolen gir elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.
Les >>>

Nettvett må læres! (Annet) 03.05.2024
Vi tilbringer stadig mer tid på nett. For å ferdes trygt på internett, må barna lære noen kjøreregler. Tenk kritisk, vær et godt forbilde og vær trygg på nett!
Les >>>

Ferie i skoletiden - #LITEGREIT (Annet) 26.04.2024
Å få gå på skole er både en rettighet og en plikt.  Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Foreldrene er ansvarlige for at barnet oppfyller skoleplikten. Om permisjon er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring.
Les >>>

Bli kjent med den nye opplæringsloven (Annet) 19.04.2024
Når den nye opplæringsloven trer i kraft 1. august 2024, vil mye av innholdet fra dagens lov bli videreført. Likevel har det blitt gjort betydningsfulle endringer og tydeliggjøringer i den nye loven. Her gir vi en oversikt over de viktigste endringene.
Les >>>

Ti bud ved samlivsbrudd (Foreldrerollen) 12.04.2024
Et samlivsbrudd er ofte vanskeligst for barna. Her er noen punkter man bør tenke gjennom. Den beste hjelpen barnet kan få, er hjelp til å opprettholde en sterk, kjærlig følelse til begge foreldrene.
Les >>>

Delbart? Seksualiserte bilder og videoer (Annet) 05.04.2024
Spredningen av seksualiserte bilder og videoer, enten av en selv eller andre, har blitt en bekymringsverdig trend. En falsk følelse av anonymitet på internett bidrar til å tåkelegge grensene for akseptabel atferd, noe som resulterer i handlinger mange senere vil angre på.
Les >>>

Musikk i skolen (Ferdigheter) 15.03.2024
Musikk i skolen beriker elevers kreativitet, motivasjon, og kulturell forståelse. Det styrker deres evne til innovasjon og personlig utvikling, og legger grunnlaget for livslang læring og livskvalitet gjennom utøving, skaping, og dypere musikkopplevelser.
Les >>>

Hva hadde verden vært uten matematikk? (Ferdigheter) 08.03.2024
14. mars hvert år markeres den internasjonale matematikkdagen (IDM). Valg av dato er ikke tilfeldig. Dagen kalles også Pi-dagen (03.14). I matematikken hører vi om tallet pi. Pi dukker gjerne opp når man skal begynne å regne ut areal og omkrets av sirkler, men hva betyr dette tallet egentlig? Hva hadde verden vært uten matematikk?
Les >>>

Pollenallergi (Helse) 01.03.2024
Det finnes mange typer allergier og ulike overfølsomhetsreaksjoner. Pollenallergi (høysnue) er den vanligste formen for allergi og gir symptomer. Spredningen er allerede i gang, flere steder i landet.
Les >>>

Vet du egentlig hva ditt barn møter på nett? (Annet) 16.02.2024
Barn og unge bruker mye tid på sosiale medier som TikTok, Snapchat, Instagram og Facebook, og det er krevende for foreldre og andre voksne å ha oversikt over hva slags innhold barna eksponeres for.
Les >>>

Snakk om seksualitet (Foreldrerollen) 09.02.2024
Det aller viktigste vi kan lære barna våre om seksualitet, er hva som er greit og ikke. Hva er greit å gjøre med seg selv, med andre og hva er det greit at andre gjør med deg. Ved å være åpne om dette, gir vi barna kunnskap og trygghet.
Les >>>

Forstå kunstig intelligens (KI) (Annet) 02.02.2024
KI (Kunstig Intelligens) er nytt, og overalt. Det bør læres og forståes av oss alle. KI har kommet for å bli og det kan løse enorme problemer samtidig som det kan  også føre til store problemer. 
Les >>>

Hvordan oppdage mobbing? (Foreldrerollen) 26.01.2024
Mobbing foregår ofte godt skjult, selv om det er mange vitner. Som foreldre kan vi bidra til å få en slutt på mobbingen om vi vet hva vi skal se etter. Det er viktig å forsøke å finne ut mer dersom du har mistanke om mobbing.
Les >>>

Hjelp barnet med planlegging (Foreldrerollen) 19.01.2024
Å ha faste rutiner er til god hjelp. Hjelp barnet med å få litt struktur i hverdagen. Det er smart å sette av en fast tid til leksene hver dag, helst før aktiviteter og vennebesøk.
Les >>>

Hva er digitale ferdigheter? (Ferdigheter) 12.01.2024
Digitale ferdigheter er én av fem grunnleggende ferdigheter barna skal lære på skolen. De grunnleggende ferdighetene er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling. De gjelder for alle fag og på alle trinn.
Les >>>

Forstå videregående opplæring (Ferdigheter) 05.01.2024
Tiendeklassingene står foran et viktig veiskille ved valg av videregående opplæring. Ordinær søknadsfrist er 1. mars. Som forelder kan du være en viktig samtalepartner og støttespiller. Gjør deg kjent med mulighetene og søknadsprosessen.
Les >>>

Read articles on parenting. 80 languages (Foreldrerollen) 02.01.2024
Foreldrepulsen gives you an important article on parenting every week. The articles are aimed at parents with children in primary school. LEARN HOW.
Les >>>

Hvor mange glass tåler ditt barn? (Foreldrerollen) 15.12.2023
Mange voksne vil kose seg med alkohol, også når de er sammen med barna. Hvor går egentlig grensen? Les Av-og-tils 6 råd om alkoholbruk rundt barn.
Les >>>

Er du den ene? (Annet) 08.12.2023
Barn som strever i hverdagen opplever ofte at ingen bryr seg, at ingen ser. Sannheten er at noen ser, men de er redde for å blande seg, eller vet ikke hvordan de bør gå fram for å hjelpe. Er du den ene for noen? Kan du bli det?
Les >>>

Brannvern hjemme (Annet) 01.12.2023
De fleste dødsbranner skjer i hjemmet. Ved å øve på hva man skal gjøre om en brann oppstår, blir både barn og voksne tryggere på hva de skal gjøre. Har du en brannplan? Kjenner du sjekklisten for brannvern hjemme? 
Les >>>

Din rolle mot mobbing (Foreldrerollen) 24.11.2023
Mange barn opplever mobbing som kan få følger for resten av livet. Vi voksne bør også vite kjennetegn på mobbing og kunne avdekke det. Vi bør også vite hva vi kan gjøre for å forebygge og stoppe mobbing.
Les >>>

Slik stimulerer du til leselyst (Ferdigheter) 17.11.2023
Foreldre gir barna leselyst ved å lese selv, lese høyt for barna og vise interesse i det barna leser. Hjelp barna i å velge lesestoff som fenger. Husk at all lesing teller – også på skjerm.
Les >>>

Er du bekymret bør du melde ! -Barnevernet (Foredrerollen) 10.11.2023
Mange barn i Norge vokser opp under forhold som er bekymringsverdige. Barnevernet skal beskytte barn mot omsorgssvikt. Vi har alle et ansvar for å fortelle barnevernet om barn vi er bekymret for. Det er også mulighet til Ã¥ be om hjelp til egen familie. Lær mer om barnevernet og hvordan det meldes bekymring.
Les >>>

Politiet advarer mot dette (Annet) 03.11.2023
Stadig flere personer blir utsatt for seksuell utnytting og utpressing på internett. Omegle er en chattetjenesten hvor man kan chatte med fremmede. Uten å registrere seg blir man koblet med fremmede som man kan chatte og se hverandre via video.
Les >>>

Er du en god idrettsforelder? (Foreldrerollen) 27.10.2023
Engasjerte foreldre er positivt for barneidretten og for barna som deltar. Her kan du lese gode råd for å stimulere mestring og idrettsglede, og skape et godt læringsmiljø for alle barna som deltar.
Les >>>

Hvordan snakke om krig og terror? (Foreldrerollen) 17.10.2023
Det er så godt som umulig å ikke bli eksponert for dramatiske bilder og historier fra verden. Hva tenker barn og unge voksne? Det beste du som foresatt kan gjøre, er å snakke om det. Her er noen tips om hvordan.
Les >>>

Skolevegring / ufrivillig skolefravær (Annet) 13.10.2023
Skolevegring er et økende problem. Barn med skolevegring er redde for å gå på skolen. Dag etter dag nekter barnet å gå om morgenen, og fortvilelsen vokser hos både foreldre og barn. Årsakene til skolevegring kan være mange, og veien ut av det må tilpasses den enkelte situasjon.
Les >>>

Alle har en psykisk helse. (Helse) 08.10.2023
Vi har alle en psykisk helse. Det finnes en betydelig andel som sliter med vansker som angst, depresjon eller atferdsforstyrrelser. Som foreldre kan vi bistå barna i en tung situasjon. Som foresatte må vi også pleie vår egen psykiske helse.
Les >>>

§9-A: Nulltoleranse mot mobbing (Mobbing) 27.09.2023
Alle har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.
Les >>>

Hodelusa herjer! (Helse) 26.09.2023
Hodelusa elsker skolen. Der møtes mange hoder og det er enkelt å spre seg. Hvordan oppdager du om barnet har fått lus, og hvordan blir dere kvitt den? Lusa er aktiv hele året, og det er lurt å sjekke barnet jevnlig. Husk å gi beskjed til skole og venner om dere oppdager lus, for å motvirke videre smitte.
Les >>>

Ã… hjelpe med leseleksene (Ferdigheter) 15.09.2023
Lesing er en forutsetning for livslang læring, og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.  Som foresatt kan du hjelpe barnet å få godt utbytte av leseleksene. Gjennom leseleksene kan barnet lære noe nytt og interesser kan vekkes. Ved å hjelpe barnet når det leser, kan dere også ha en hyggelig stund sammen.
Les >>>

Plikter og rettigheter i norsk skole (Foreldreskolen) 08.09.2023
Hovedreglen er, at alle barn og unge, som bor i Norge har rett og plikt til grunnskoleutdannelse. Opplæringen og elevenes trivsel på skolen bør være et gjensidig ansvar.
Les >>>

Derfor er foreldremøtet årets viktigste møte! (Foreldreskolen) 01.09.2023
Hvis du som forelder engasjerer deg i ditt barns skolegang, vil barnet gjøre det bedre på skolen. Har du et godt forhold til skolen, øker det sjansen for at også barnet trives. Så, ja. Det gjelder ditt barn. Derfor er det kanskje årets viktigste møte. 
Les >>>

Tik Tok - foreldretips (Annet) 25.08.2023
73% av norske barn mellom 9-18 år bruker TikTok.   Aldersgrensen er 13 år, men forskning viser at 4 av 10 barn mellom 9-11 år bruker TikTok til tross for aldersgrensen. Hva bør foreldre vite og hva kan du gjøre?
Les >>>

Matpakketips (Kosthold) 18.08.2023
Det er viktig med et energipåfyll gjennom dagen. Det er ingen sammenheng mellom hvor lang tid det tar å lage en matpakke og hvor bra den er. Å lage en sunn, næringsrik og god matpakke er mye enklere enn mange tror. Her får du noen tips og litt inspirasjon.
Les >>>

Tilbake til hverdagen (Annet) 15.08.2023
Ut av feriemodus! En deilig sommer med sene kvelder, late morgener og isspising er tilbakelagt. For å få en god start på skoleåret, er det lurt å tjuvstarte litt med hverdagsrutinene. Bruk litt tid på å komme inn i rytmen før hverdagen braker løs.
Les >>>

Nytt skoleår (Annet) 10.08.2023
De fleste barn har sommerfugler i magen når de skal starte på skolen igjen. For mange er det også mye som er nytt ved skolestart. Det er lurt å være litt forberedt. Her kan du også se hva de landsomfattende endringer fra Undervisningsdirektoratet.
Les >>>

Geocaching. Sommerens aktivitet? (Annet) 16.06.2023
Geocaching er en form for skattejakt hvor man benytter GPS-teknologi for å finne skattene. Det er en super måte å kombinere friluftsliv og teknologi. Det passer for folk i alle aldre,
og det er gratis.

Les >>>

Skolepress og stress (Foreldrerollen) 26.05.2023
Egne og andres krav til skoleprestasjoner kan gi unge psykiske helseplager. Som foreldre må vi være oppmerksomme på presset de utsettes for, og hjelpe til med å håndtere stresset der det trengs.
Les >>>

Mistanke om vold (Annet) 05.05.2023
Mange barn i Norge lever med vold. For å hjelpe disse barna, må vi være på vakt, vite hva vi skal se etter, og våge å ta grep om vi har en mistanke. De voldsutsatte barna fortjener at noen bryr seg.
Les >>>

Sinnemestring (Foreldrerollen) 28.04.2023
Å bli rasende på barnet sitt er noe de aller fleste opplever fra tid til annen. Men hvordan håndterer du sinnet overfor barnet? Det kan være skadelig om sinnet ditt oppleves uforståelig og uforutsigbart for barnet.
Les >>>

Lommepengepraksis (Foreldrerollen) 21.04.2023
65 % av norske skolebarn får lommepenger. Det er ulike måter å gjøre dette på, men de fleste foreldre er opptatt av at lommepengepraksisen skal medvirke til at barnet utvikler en sunn økonomisk sans.
Les >>>

X-plan – Gi barnet en utvei (Foreldrerollen) 14.04.2023
Hjelp barnet ditt med en strategi for å komme ut av situasjoner de opplever som skremmende eller vanskelige. En avtale som lar foreldrene forstå at barnet trenger hjelp, kan være nyttig den dagen det virkelig gjelder.
Les >>>

Mat som barn kan lage (Ferdigheter) 24.03.2023
Når barna har bygget seg opp litt erfaring på kjøkkenet, kan de få ansvar for både matpakke, ettermiddagsmat og middager. For at barna skal kunne lage mat på en trygg og forsvarlig måte, må de lære hvordan.
Les >>>

Bidra hjemme (Foreldrerollen) 17.03.2023
Som foreldre ønsker vi at barna blir selvstendige og selvhjulpne. En dag skal de ut av hjemmet og stå på egne ben. Å lære dem husarbeid er et viktig steg til å kunne ta vare på seg selv.
Les >>>

Grunnleggende ferdigheter er ikke et fag, (Foreldreskolen) 03.03.2023
men en forutsetning for læring. I skolen regnes fem grunnleggende ferdigheter som forutsetninger for læring. Disse ferdighetene danner grunnlaget for barnets utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.
Les >>>

Bli bedre kjent med barnet ditt (Foreldrerollen) 17.02.2023
Alle barn er forskjellige, med ulikt temperament, personlighet og egenskaper. Ved å bli bedre kjent med hvordan ditt barn er, kan du bedre tilrettelegge for og støtte barnet ditt i hverdagen. Spesielt barn er i konstant forandring, så dette er ikke en engangsjobb.
Les >>>

Overvekt (Helse) 27.01.2023
Mange barn trenger hjelp for å holde en sunn vekt. Et fornuftig kosthold og aktivitetsnivå er viktig for å unngå overvekt. Har du et overvektig barn, finnes det gode tiltak som kan hjelpe med å oppnå en normal vekt.
Les >>>

Spiseforstyrrelser - når maten blir en fiende (Helse) 13.01.2023
Mange unge strever med å håndtere at kroppen forandrer seg i oppveksten. Spiseforstyrrelser kan ramme både gutter og jenter helt ned i barneskolealder. Som foreldre må vi være gode rollemodeller og oppmerksomme på endringer. Fokuset på mat og kropp kan utvikle seg til sykdom.
Les >>>

De nasjonale kostholdsrådene (Helse) 06.01.2023
Om du søker etter gode kostholdsråd så er det kanskje lett å bli litt forvirret? Kanskje de nasjonale faglige rådene fra Helsedirektoratet kan hjelpe? 
Les >>>

Digital dømmekraft (Ferdigheter) 25.11.2022
For å ferdes trygt og ansvarsfullt på internett, må barna lære noen kjøreregler. Foreldre må være veiledere i barnas digitale hverdag. Digital dømmekraft handler om kunnskap og holdninger, ikke teknologi.
Les >>>

Nedsatt hørsel? (Helse) 18.11.2022
Nedsatt hørsel er en tilstand som griper inn i mange sider av livet. Mange barn opplever dette i perioder, og noen er født med eller utvikler varig hørselsskade. Det er viktig å avdekke nedsatt hørsel tidlig for å få god hjelp.
Les >>>

Hva er BlimE? (Annet) 04.11.2022
De siste årene har om lag 400.000 barn danset BlimE-dansen samtidig. BlimE! er en kampanje drevet av NRK Super. Den har blitt gjennømført hvert år siden 2012. Høydepunktet er BlimE-dagen som i år markeres 11.november. Her kan du lese litt mer om hva målsetningen med kampanjen er.
Les >>>

Hatprat er ikke greit! (Foreldrerollen) 28.10.2022
Vi må alle ta vårt ansvar. Vi må ta avstand fra hatefulle ytringer. Hatprat er ikke bare ubehagelig. Det kan også få alvorlige konsekvenser. Mange unge opplever å bli utsatt for stygge meldinger på grunnlag av kjønn, etnisitet eller annen gruppetilhørighet. Du har et ansvar som forelder å lære ditt barn empati og folkeskikk! 
Les >>>

Vi trenger hverandre. Løft blikket! (Helse) 30.09.2022
10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. Årets slagord er:  Vi trenger hverandre. Løft blikket! Vi kan alle gjøre en forskjell og vi trenger alle å bli sett. #løftblikket
Les >>>

Hva slags forelder er du? (Foreldrerollen) 23.09.2022
Hva slags forelder du er påvirkes av verdiene og erfaringene dine. Noen foreldre lar magefølelsen styre dem i rollen, mens andre har et helt bevisst forhold til hvordan de er som foreldre.
Les >>>

Utlysning: Engasjerte foreldre søkes. (Foreldreskolen) 09.09.2022
Foreldre har rett og plikt til medvirkning i skolen. Barn trenger voksne som viser at de bidrar til fellesskapet og bygger nettverk. Det betyr at de skal engasjere seg i barnas skolegang, og at de skal ha reell innflytelse på beslutninger som tas i skolen. Her kan du lese om hvordan du kan engasjere deg og hva som ligger i de forskjellige tillitsvervene.
Les >>>

Her kan barn og unge søke hjelp i sommer (Annet) 04.07.2022
Nå er sommerferien her. Den er et pusterom for mange, fylt med aktiviteter og moro. Men sånn er det ikke for alle, og for flere barn og unge er det en rekordlang sommerferie i år. Barneombudet har i lenken under samlet noen av hjelpetjenestene barn og unge kan kontakte i sommer.
Les >>>

Ulike lesestrategier (Ferdigheter) 20.05.2022
Gjennom lesingen skal barnet få kunnskap, trekke ut informasjon og forstå det han eller hun har lest. Da bruker vi litt andre lesestrategier enn når vi leser skjønnlitteratur. Hvordan kan foreldre støtte oppunder lesing for læring?
Les >>>

Hva er dysleksi? (Ferdigheter) 13.05.2022
Dysleksi er den mest utbredte av alle lærevansker hos barn. Dysleksi er vansker med å lese og skrive som ikke har sammenheng med barnets evner ellers. Det er viktig å fange opp barn med lese- og skrivevansker så tidlig som mulig, slik at de kan få god hjelp.
Les >>>

Hjelp barnet med konsentrasjon (Ferdigheter) 29.04.2022
Å kunne konsentrere seg og holde oppmerksomheten er helt nødvendig når vi skal lære noe nytt. Fokus og konsentrasjon er en forutsetning for at barnet skal kunne forstå og ta til seg ny kunnskap.
Les >>>

Skjermbruk ødelegger søvnen (Foreldrerollen) 22.04.2022
Skjermbruk på senga kan ødelegge for søvnen til barn og ungdom. Mobilbruken kan motvirke innsovning og få store konsekvenser for hverdagen og helsen til barnet.
Les >>>

Problemer med synet? (Helse) 18.04.2022
Et barns evne til å lære blir vanskeligere uten godt syn. Det kan være vanskelig å oppdage dårlig syn hos barn, fordi de er flinke til å kompensere for det som ikke fungerer.
Les >>>

Sykling til skolen (Foreldrerollen) 01.04.2022
Å sykle til skolen gir skolebarna frisk luft og mosjon, og er en god hverdagsaktivitet. En skikkelig vårpuss gjør sykkelen klar! Det er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke.
Les >>>

Sykkelservice på hjemmebane (Annet) 01.04.2022
En god vårpuss gjør sykkelen klar for ny sesong. Bruk noen minutter på å gjøre sykkelen klar, så øker sykkelgleden eierskapet og sykkelens levetid. Barna kan gjerne hjelpe til med vask og rens. God sykkelsesong! Og husk hjelm!
Les >>>

Den matematiske samtalen (Ferdigheter) 25.03.2022
Det å snakke om matematikk er en del av det elevene skal lære i matematikkundervisningen. Samtidig kan den matematiske samtalen hjelpe barna til å få bedre forståelse i faget.
Les >>>

Psykologisk førstehjelp (Helse) 04.03.2022
Barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Ukrainakrisen kan være en slik krise for mange. Her finner du noen tips til hvor du kan få hjelp og hvordan du kan hjelpe barna med å bli mer følelsesmessig robuste.
Les >>>

"Blir det krig nå?" (Annet) 17.02.2022
Det er så godt som umulig å ikke bli eksponert for dramatiske bilder og historier fra verden. Ukraina-konflikten har på ny blitt brennaktuell. Hva tenker barn? Det beste du som far eller mor kan gjøre, er å snakke om det.
Les >>>

Barn i sorg (Helse) 11.02.2022
Barn og voksne har ulike forutsetninger for å håndtere sorg. Derfor er det viktig at vi voksne hjelper barna gjennom prosessen, slik at barna bearbeider sorgen og lærer å mestre smerten.
Les >>>

Seks tips til samtaler om seksualitet (Seksualitet) 04.02.2022
Du har ansvaret for ditt barns oppdragelse, utvikling og trivsel. Det gjelder også med hensyn til kropp, følelser, relasjoner og seksualitet. Lær mer om Uke 6 kampanjen og få tips til samtaler om seksualitet.
Les >>>

Hjelp, vi er ungdomsforeldre (Foreldrerollen) 28.01.2022
Å gå fra å være barneforelder til ungdomsforelder kan være en stor overgang. Relasjonen forandrer seg, utfordringene og bekymringene er nye. Hva er viktig å huske på for å bevare et godt forhold til ungdommen?
Les >>>

Hjelp barnet forstå verden (Foreldrerollen) 21.01.2022
Verden kan være overveldende og uforståelig i blant, og da kan det være godt å ha en voksen som hjelper med å sette ting i sammenheng.
Les >>>

Forstå brøk (Ferdigheter) 14.01.2022
Strever barnet ditt med å forstå brøk? Det kan være utfordrende å forklare hvordan vi regner med brøk. Mange mener at hvis innføring av brøk og arbeidet med brøk som del av en hel blir gjort på en god måte, så er brøk som begrep ikke vanskelig. Her får du noen tips på veien til å forstå brøk, og til å hjelpe barnet til å få grep om det.
Les >>>

Bruk helsesykepleier (Helse) 07.01.2022
Alle skoler har en helsesykepleier som er tilknyttet skolehelsetjenesten. De jobber forebyggende og helsefremmende for elevene på skolen. Det er gratis og og en lav terskel for å ta kontakt med helsesykepleier.
Les >>>

Ensomhet (Helse) 02.01.2022
Å føle seg ensom og isolert er vanligere enn man skulle tro. Flere enn hver femte av oss føler seg ensomme, ifølge helsenorge.no. Mange barn føler også på ensomheten. De kan ofte prøve å skjule det, derfor er oppmerksomme voksne viktig.
Les >>>

Ungdom og rus (Helse) 03.12.2021
Mange ungdommer møter rus for første gang på ungdomsskolen. Som foreldre er det viktig å prate med barna om rus, ha et bevisst forhold til eget rusbruk og være oppmerksom på signaler om rusbruk hos ungdommen.
Les >>>

Om diabetes (Helse) 12.11.2021
14.november er Verdens diabetesdag. Hvert år får over 300 barn i Norge diabetes. De fleste nye tilfeller oppstår hos barn i skolealder. Diabetes er en tøff diagnose å få, men de fleste finner gode måter å leve med sykdommen på.
Les >>>

Læringsstrategier i matematikk (Ferdigheter) 05.11.2021
Å være bevisst på hvordan man lærer best, er til stor hjelp når man skal lære noe nytt. Hva er læringsstrategier, og hvordan kan det hjelpe barnet ditt til å lære matematikk på en bedre måte?
Les >>>

Sosial kompetanse - viktigst av alt? (Ferdigheter) 15.10.2021
Sosial læring og utvikling er en viktig del av oppvekst og læring.  Foreldrene har selvsagt en meget viktig rolle i dette arbeidet, men skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling. I grunnskolen kalles det sosial kompetanse. Finn ut hvorfor å se hvilke kompetanseområder det settes søkelys på.
Les >>>

Jeg strekker ikke til … (Foreldrerollen) 01.10.2021
Det å være en god forelder er viktig for de fleste av oss. Mange opplever et press både fra seg selv og andre om å gjøre «de riktige tingene», og det kan fort føre til en følelse av å ikke strekke til.
Les >>>

Du er ditt barns største forbilde! (Foreldrerollen) 24.09.2021
Enten du vil eller ikke så er du ditt barns største forbilde. Dine holdninger og handlinger betyr kanskje mer enn du tror. Du er ditt barns viktigste lærer.
Les >>>

Nasjonale prøver og kartlegginger (Ferdigheter) 17.09.2021
Elevene i grunnskolen blir jevnlig kartlagt for å sjekke at de har lært det de skal og om de behøver ekstra hjelp. Hensiktene med kartleggingsprøven er for å finne ut hvilke elever som strever, og hva de strever med.
Les >>>

Mobbing eller ikke? (Annet) 10.09.2021
Mange elever opplever å havne i konflikt med medelever, eller har klassekamerater de rett og slett ikke kommer så godt overens med. Hvordan kan man kjenne igjen om det i en vanskelig relasjon faktisk foregår mobbing?
Les >>>

Overgang til nytt skoleår (Foreldrerollen) 07.08.2021
De fleste barn har sommerfugler i magen når de skal starte på skolen igjen. For mange er det også mye som er nytt ved skolestart. Da er det lurt å være litt forberedt.
Les >>>

Ferietid - hva skal vi finne på? (Foreldrerollen) 16.06.2021
Sommerferien kan fort bli i lengste laget for de unge. Her gir vi deg noen idéer på hvordan man kan bryt litt med hverdagsrutine. Er det mulig å forvandle nærmiljøet til verdens beste feriekoloni?   God sommer!
Les >>>

Svømmeferdigheter redder liv! (Ferdigheter) 04.06.2021
Sommeren er en fin tid for å øve på svømmeferdighetene. Gode svømmeferdigheter legger grunnlaget for trygghet, aktivitet og moro i vannet. Forebygg drukningsulykker ved å være svømmedyktig og utvise badevett.
Les >>>

Digital kompetanse – foresatte (Foreldrerollen) 07.05.2021
Som foreldre må vi gå foran som gode eksempler, også på digitale arenaer. Vi må ha et bevisst forhold til hvordan vi fremstår, hva vi legger igjen av digitale spor og hvordan vi forholder oss til all informasjonen på nett.
Les >>>

Om foreldresamvittighet (Foreldrerollen) 30.04.2021
Foreldre i dag bombarderes med innspill fra alle kanter om hva slags foreldre man bør være og hva barn trenger. Det er nyttig med gode råd, men det kan også gi en følelse av at man aldri er god nok.
Les >>>

Hvordan lærer ditt barn? (Ferdigheter) 23.04.2021
Et sentralt begrep i den norske skole er tilpasset opplæring. Hva mener vi med det, og hvordan lærer ditt barn best?
Les >>>

Klargjøring av sykkel (Annet) 04.04.2021
Når snøen smelter, er det mange som gleder seg til å ta i bruk sykkelen. Ved å gjøre en skikkelig overhaling av sykkelen etter vinteren, blir det morsommere å sykle og levetiden for sykkelen forlenges.
Les >>>

Den viktige nysgjerrigheten (Ferdigheter) 19.03.2021
Barn lurer på alt mulig. De spør og graver på passende og upassende tidspunkt. Men har du tenkt på hvor viktig nysgjerrighet er for læring? Å være nysgjerrig er en sterk motivasjonskraft for å lære noe nytt.
Les >>>

Dataspill: Aldersgrenser (Annet) 19.02.2021
Dataspill er merket med aldersgrenser for å gi en anbefaling om hvor gamle barna bør være for å spille. Disse grensene er satt for å beskytte barn og unge, fordi dataspill også har et stort voksent publikum.
Les >>>

Nettvett må læres! (Ferdigheter) 05.02.2021
Stadig flere og stadig yngre barn tilbringer stadig mer tid på nett. For å ferdes trygt på internett, må barna lære noen kjøreregler. Tenk kritisk, vær et godt forbilde og vær trygg på nett!
Les >>>

Ã… flytte med skolebarn (Foreldrerollen) 22.01.2021
Det kan være både skummelt og spennende å forlate det kjente for et nytt bosted. For de fleste barn går det ofte greit å flytte, men det er lurt å forberede barna og være åpen for sorg og savn. Her får du noen tips til hvordan dere kan håndtere flyttingen.
Les >>>

Hvor mange glass tåler ditt barn? (Foreldrerollen) 17.12.2020
Mange barn gruer seg til julen på grunn av ditt alkoholforbruk. Det oppleves utrygt når omsorgspersoner forandrer seg når de drikker.
Les >>>

Puberteten (Helse) 08.12.2020
Puberteten er en spennende og noen ganger utfordrende brytningsfase. Det skjer store endringer i kropp og følelser hos barna. Hva er det som skjer i puberteten, og hvordan kan vi snakke med barna om det?
Les >>>

Tips til hjemmeskole og leksehjelp (Foreldreskolen) 24.11.2020
Hjemmeskole og lekser er en god anledning til å engasjere deg i skolearbeidet. Her er tips til leksehjelp tilpasset barnets alder og ni tips til hjemmeskolen.
Les >>>

Smitteskam, angst og redsel (Helse) 15.11.2020
Covid19 pandemien preger hverdagen. Mange opplever at smitten sprer seg i nærmiljøet. Når smitten rammer er det ikke uvanlig at skyldfølelsen, skammen og frykt melder seg. Det er viktig at vi er åpne om dette. Skyld og skam har aldri vært til hjelp mot smittsomme sykdommer.
Les >>>

Fokus på rettskriving (Ferdigheter) 09.11.2020
Skriving er et viktig redskap for elevenes læring, samtidig som skriving er en måte å vise hva de har lært. Mange foreldre synes det er en vanskelig balansegang å veilede i rettskriving og samtidig ivareta skrivegleden.
Les >>>

Hoderegning (Ferdigheter) 29.10.2020
Hoderegning er viktig å mestre i hverdagslivet og i skolearbeidet, uansett alder og nivå. Vi støter på behov for hoderegning hver dag i praktiske situasjoner. Presis og effektiv hoderegning legger også grunnlaget for mer avansert matematikk. Og som med alt annet, er det viktig å trene for å bli god!
Les >>>

«Yes, I can!» -engelsk i hverdagen (Ferdigheter) 18.10.2020
Engelsk er et verdensspråk. Norske barn og unge møter engelsk i mange sammen-henger, og det har en sentral plass i skolen. Hvordan kan foreldre bidra til å forbedre barnas engelskferdigheter?
Les >>>

Folkeskikk og språkbruk (Foreldrerollen) 18.09.2020
Å lære barna å opptre hensynsfullt, respektfullt og høflig er en viktig foreldreoppgave. Høflige barn vinner lettere respekt og møter oftere høflighet tilbake. I noen skolegårder kan stygt språk høres også blant de minste barna. Dette må både skolen og hjemmet jobbe med.
Les >>>

FAU - hva, hvorfor og hvordan? (Foreldreskolen) 02.09.2020
Medlemmene i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er ofte klassekontakter. De skal representere alle foreldrene ved skolen. FAU skal være bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og skal fremme samarbeidet mellom disse. Forskning viser at engasjerte foresatte gir bedre læring. Ditt engasjement smitter over på barnet.
Les >>>

God skolestart (#foreldreskolen) 14.08.2020
Tusenvis av barn og unge inntar skolegården i disse dager. Noen ferske, noen drevne, men alle med kribling i kroppen.
Les >>>

Nytt fra skolestart (Udir) (Aktuelt) 02.08.2020
Her finner du en oversikt over hva som er nytt til skolestart høsten 2020. Koronasituasjonen og ny overordnet del av læreplanverket for hele grunnopplæringen. Saken oppdateres frem til skolestart.
Les >>>

Porno og digital blotting - ta samtalen (Foreldrerollen) 28.05.2020
Ifølge en ny undersøkelse, fra medietilsynet, har andelen i aldersgruppen 13 til 18 år som har sett porno på nett økt til 49%. Mange barn og unge har også opplevd digital blotting, men få foreldre tror at dette gjelder deres barn. Det er på tide å ta "pornopraten" og "nakensamtalen". 
Les >>>

Dugnaden fortsetter - Smittestopp! (Helse) 08.05.2020
Myndigheten opfordrer alle til å laste ned smittestopp-appen. Appen skal være det neste våpenet i kampen mot pandemien. Appen skal gi Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet, og på sikt skal brukerne få et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede. Les mer om appen her.
Les >>>

Skolehverdag med smittevern (Annet) 22.04.2020
Ved oppstart av skolene er det klart at det blir en litt annerledes skole. Utdanningsdirektoratet har utstedt en veileder som skolene forbereder seg på. Her kan du lese en kortversjon av veilederen med fokus på det som berører deg i foreldrerollen. Når skal man ikke møte på skole/SFO. Hva skal foreldre gjøre?
Les >>>

Barnevernet er åpent! (Helse) 15.04.2020
Barnevernet er operativ også under koronakrisen. Du skal ikke vente med å melde bekymring. Mange barn i Norge vokser opp under forhold som er bekymringsverdige. Vi har alle et ansvar for å fortelle barnevernet om barn vi er bekymret for, slik at de kan hjelpe.
Les >>>

Turtips i koronatider (Foreldrerollen) 27.03.2020
Å ta en tur i skog og mark er en flott aktivitet for kropp og sjel. Det er ikke sikkert det er så lett å få med seg alle. Her får du noen tips for hvordan du kan planlegge og gjennomføre en vellykket og spennende tur for hele familien.
Les >>>

Fra redsel til angst (Helse) 20.03.2020
Angst og redsel er følelser som er kjent for oss alle. Det er naturens måte å få oss til å mobilisere ekstra på. For noen blir angsten en utfordring som styrer livsutfoldelse og reduserer livskvalitet.
Les >>>

Koronahverdagen - en nasjonal dugnad (Foreldrerollen) 13.03.2020
Landet er i en helt spesiell situasjon. En nasjonal dugnad der vi viser samhold igjennom å holde avstand. Ingen vet hvor lenge. Her er noen tips for den nye hverdagen.
Les >>>

Koronaviruset - spørsmål og svar (Helse) 04.03.2020
Nyhetsbildet preges av koronaviruset. Mellom folk går det rykter og det oppstår historier. Det kan være nokså skremmende. Her er noen fakta om virus og smitte og noen råd om hvordan du bør snakke om temaet med barn og ungdom.
Les >>>

Det sjenerte barn (Foreldrerollen) 17.01.2020
Sjenerte barn kan trenge hjelp av voksne for å ta kontakt med andre. Støtte og hjelp i tidlige skoleår kan være avgjørende når de sjenerte barna blir eldre.
Les >>>

Snakk om krig og katastrofer (Foreldrerollen) 10.01.2020
Det er så godt som umulig å ikke bli eksponert for dramatiske bilder og historier fra verden. Hva tenker barn og ungdom? Det beste du som far eller mor kan gjøre, er å snakke om det.
Les >>>

Nye PISA-resultater (Ferdigheter) 04.12.2019
PISA er en stor internasjonal undersøkelse som tester 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag. Den nyeste målingen viser at norske elever presterer stabilt over tid, men at jentene drar fra gutta.
Les >>>

Nye læreplaner! (Ferdigheter) 22.11.2019
I læreplanene får vi vite hva elevene skal lære på skolen og hvilke mål de jobber mot. Nå er nye læreplaner i alle fag i grunnskolen lansert, og skal tas i bruk fra neste høst. Her kan du lese hva som er nytt.
Les >>>

Hatprat (Mobbing) 01.11.2019
Det er aldri greit å spre eller oppfordre til hat mot enkeltpersoner eller grupper. Mange unge opplever å bli utsatt for stygge meldinger på grunnlag av kjønn, etnisitet eller annen gruppetilhørighet.
Les >>>

Hva er videregående opplæring? (Ferdigheter) 11.10.2019
Mye har forandret seg siden du gikk på skolen. Elever i 10. trinn står overfor en stor beslutning om videre opplæring. I denne prosessen kan foreldre være verdifulle støttespillere. Sett deg grundig inn i hvordan utdanningssystemet fungerer.
Les >>>

En god start på skoleåret (Foreldreskolen) 15.08.2019
Vi starter alle på nytt. Ny skole, nytt trinn? Noen ferske, noen drevne – men alle med kribling i kroppen.
Les >>>

Nytt til skolestart fra Udir (Aktuelt) 30.07.2019
Her finner du en oversikt over hva som er nytt til skolestart. Utdanningsdirektoratet oppdaterer artikkelen ut august.
Les >>>

Læring på utenlandsferien (Sommerferie) 08.07.2019
Utlandet er et fint sted å lære ting som kun er teori her hjemme: Språk, kultur, historie, kart, valuta- og svømming! Få også to videotips om økonomi og omsorg.
Les >>>

Nettvett og personvern (Foreldrerollen) 31.05.2019
Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Barn har også rett til privatliv, men de trenger trygge voksne til å veilede seg på nett.
Les >>>

Hvordan trene på multiplikasjon (gangetabellen) (Ferdigheter) 19.05.2019
Multiplikasjon er viktig å mestre i hverdagslivet og i skolearbeidet. Å kunne gangetabellen utenat er en forutsetning for effektiv hoderegning, og den legger grunnlaget for mer avansert matematikk.
Les >>>

Nye læreplaner på vei (Ferdigheter) 22.03.2019
Høsten 2020 skal innholdet i skolen være fornyet. Nå kan du lese forslaget til de nye læreplanene. Målet med fagfornyelsen er å ruste elevene best mulig for fremtiden.
Les >>>

Ordensregler - hva og hvorfor? (Annet) 15.03.2019
Skolens ordensreglement skal regulere elevenes rettigheter og plikter på skolen, og skal inneholde regler om oppførsel og hva som kan gjøres når reglene brytes. Det er viktig at elever og foresatte gjør seg kjent med innholdet i skolens ordensreglement.
Les >>>

For syk for skolen? (Helse) 01.03.2019
De aller fleste skolebarn er syke i blant. Noen ganger er det vanskelig å vurdere om barnet bør være hjemme fra skolen. Her finner du noen generelle råd for å hjelpe deg i vurderingen, og tips for å redusere risikoen for sykdom.
Les >>>

Ferie i arbeidstiden? (Foreldrerollen) 15.02.2019
Å få gå på skole er både en rettighet og en plikt. Foreldrene er ansvarlige for at barnet oppfyller skoleplikten. Om permisjon er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring.
Les >>>

Hva er egentlig en pedagog? (Annet) 18.01.2019
Pedagoger har kunnskap om oppdragelse, undervisning, lek, læring og utvikling. I skolen møter du flere pedagoger med ulike roller og ulik kompetanse. Her kan du lese mer om dem.
Les >>>

Hvem er du? Gjør en forskjell! (Foreldrerollen) 14.12.2018
Også for andres barn. Barn som strever i hverdagen opplever ofte at ingen bryr seg, at ingen ser. Sannheten er at noen ser, men de er redde for å blande seg, eller vet ikke hvordan de bør gå fram for å hjelpe.
Les >>>

Forutsetning for læring (Ferdigheter) 01.09.2018
I skolen trenger elevene noen grunnleggende ferdigheter for å lære og utvikle seg. Fem slike ferdigheter er definert i læreplanen. Her kan du lese mer om hvilke ferdigheter det er, og hva de betyr for læringen.
Les >>>

Du er ditt barns største forbilde (Foreldreskolen) 24.08.2018
Ved å observere hvordan du opptrer i verden, vil barna få et holdningskompass å navigere etter. Som foreldre er vi opptatt av at barna skal oppføre seg fint mot andre og ha en sunn holdning til skolen.
Les >>>

Snakk om spill (Foreldrerollen) 01.06.2018
Nesten alle norske barn spiller dataspill, og dataspill er en stor del av livet til mange barn og unge. Det er viktig at foreldre gjør seg kjent med barnas spilling, og snakker sammen om dataspill.
Les >>>

Gratulerer med dagen til alle foreldre og foresatte! (Foreldrerollen) 01.06.2018
I dager det den internasjonale foreldredagen. Foreldre er familiens og samfunnets anker uavhengig av hvilken rase, religion, kultur eller nasjonalitet man tilhører. Foreldre skal sørge for at barna føler seg beskyttet, er mette og vokser opp i et miljø som er fullt av kjærlighet og forståelse.
Les >>>

Skolehelsetjenesten (Helse) 08.04.2018
Alle norske skoler skal ha et tilbud om skolehelsetjeneste. Hva er skolehelsetjenestens formål og oppgaver, og hvordan kan foreldre eller skolebarn komme i kontakt med dem?
Les >>>

Hva er autisme? (Helse) 02.04.2018
Vansker med å forstå andre mennesker og delta i gjensidig sosialt samspill med andre er de mest framtredende trekkene blant de som har autisme. De første symptomene dukker gjerne opp tidlig i livet.
Les >>>

Kartleggingsprøver (Formålet med kartleggingsprøver ) 11.03.2018
Kartleggingsprøvene er til for å avdekke hvilke elever som trenger ekstra hjelp. Disse prøvene bidrar til å finne ut hvem disse elevene er på et tidlig tidspunkt, og hva de behøver hjelp til.
Les >>>

Turmat (Annet) 21.02.2018
Mette barn er turglade barn! På tur får dere både fysisk aktivitet, familietid og naturopplevelser. Med sunn, fristende turmat, får kroppen påfyll av næringsstoffer og energi.
Les >>>

Konfliktløsning mellom elever (Annet) 18.02.2018
Konflikter mellom elever er en del av skolehverdagen. Noen konflikter er vonde og krever at skolen jobber aktivt for å dempe dem. Det finnes ulike måter å håndtere konflikter på, blant annet gjennom å bruke elevmeglere.
Les >>>

Mobbing – hva kan jeg gjøre? (Annet) 02.02.2018
Elevundersøkelsen for 2017 viser en svak økning i andel elever som blir mobbet. I denne artikkelen kan du lese om ulike former for mobbing, kjennetegn og tiltak for å bekjempe mobbing.
Les >>>

Gode apper for lesing (Ferdigheter) 26.01.2018
Nettbrett og apper kan være fine verktøy for å lære å lese og videreutvikle leseferdighetene. Gode leseapper har noen fellestrekk, og mange av dem egner seg godt til barn som har utfordringer med å lese.
Les >>>

Slik hjelper du ditt barn med matematikk. (Ferdigheter) 07.01.2018
Matematikk er et godt eksempel på hvor mye foreldrene betyr for barnets læring. Les mer om hvordan du kan bidra.
Les >>>

Små grep – stor forskjell (Helse) 01.01.2018
Næringsrik og variert mat er viktig for barns helse og trivsel. Et sunt kosthold legger grunnlaget for opplagte skolebarn.
Les >>>

Det psykososiale skolemiljøet (Helse) 10.11.2017
Et nytt regelverk om skolemiljø fastslår at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.
Les >>>

Prøver og kartlegginger (Ferdigheter) 17.09.2017
Nasjonale prøver og kartlegginger er en del av underveisvurderingen som foregår i skolen. Det finnes ulike prøvetyper med ulikt formål, og prøvene gjennomføres i bestemte fag, ferdigheter og trinn.
Les >>>

Hysj, ingen liker deg! (Mobbing) 21.05.2017
«Det er så mye som foregår på skolen som foreldre ikke vet, og det er mange som ikke skjønner hva som skjer.» Se forestillingen laget av ungdom ved Lierbyen Skole om mobbing.
Les >>>

Digital mobbing (Helse) 14.05.2017
Vonde kommentarer oppleves like sårende på en skjerm som det gjør ansikt til ansikt. Men gjemt bak en pc kan det være lett å gå over grenser, og spøken kan utvikle seg til digital mobbing. Vi voksne må være oppmerksomme.
Les >>>

Ny læreplan (Annet) 30.04.2017
Samfunnet vårt er i rask endring, og skolens innhold må utvikles i takt med disse endringene. Opplæringen i skolen skal legge grunnlag for barnas voksne liv i en fremtid vi ikke kjenner. Derfor må innholdet i skolen fornyes jevnlig.
Les >>>

Hva skal vi lese nå? (Ferdigheter) 23.04.2017
Nøkkelen til leseglede er å finne bøker som barna liker. Om du leser høyt eller barnet leser selv, er det viktig å finne en bok som engasjerer. Det finnes mange flotte barnebøker, både klassikere og nyutgivelser.
Les >>>

Hvorfor planleggingsdager? (Annet) 17.04.2017
For foreldre kan det av og til være vanskelig å få tak på hvorfor skolen har planleggingsdager. Da er det nyttig å vite noe om formålet med dem, hva de brukes til og hvordan de kommer elevene til gode.
Les >>>

Ferie i skoletiden (Foreldrerollen) 26.03.2017
Det er oppmøteplikt for elevene i grunnskolen. Dersom permisjon for en kort periode søkes og innvilges, må foresatte sørge for at eleven får nødvendig opplæring i denne perioden.
Les >>>

God natt, Snapchat! (Helse) 19.03.2017
Barn og ungdom som bruker mobil og pc på senga får generelt dårligere søvn enn de har behov for. Mobilbruken kan motvirke innsovning og få store konsekvenser for hverdagen og helsen til barnet.
Les >>>

Spiseforstyrrelser (Helse) 05.03.2017
Spiseforstyrrelser er komplekse lidelser som kan komme av mange ulike ting. De gir seg utslag i et vanskelig forhold til kropp, mat og vekt.  Som foreldre må vi være gode rollemodeller og oppmerksomme på endringer.
Les >>>

Skjult mobbing (Helse) 05.02.2017
Skjult mobbing er vond, snikende og vanskelig å oppdage. Mange jenter og gutter utsettes for skjult mobbing. Som foreldre kan vi bidra til å få en slutt på den skjulte mobbingen om vi vet hva vi skal se etter.
Les >>>

PISA-undersøkelsen (Annet) 08.01.2017
PISA er en stor internasjonal skoleundersøkelse som gjennomføres jevnlig. Her kan du lese litt om resultatene fra undersøkelsen i 2015.
Les >>>

Fysisk aktivitet i hverdagen (Helse) 04.12.2016
Med en aktiv hverdag følger bedre helse, mer energi og bedre søvn. Fysisk aktivitet gir bedre konsentrasjonsevne og motorikk. Dette drar både skolebarn og voksne nytte av.
Les >>>

Lær å lese med apper (Ferdigheter) 20.11.2016
Når barna skal lære å lese, kan apper på nettbrett være gode og motiverende verktøy. Her kan du lese litt om hva som kjennetegner gode apper for lesetrening, og hvordan de kan hjelpe barn med lese- og skrivevansker.
Les >>>

Tilpasset opplæring (Ferdigheter) 13.11.2016
Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp i skolen. Alle elever skal møte utfordringer og krav de kan strekke seg mot, som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre.
Les >>>

Skolens verdigrunnlag (Foreldreskolen) 11.09.2016
Skolens mål er å ruste barn, unge og voksne til å håndtere livet og mestre utfordringer sammen med andre. Læreplanen sier noe om hvilke verdier opplæringen hviler på, og skolens helhetlige ansvar for elevenes utvikling.
Les >>>

Nytt for grunnskolen 2016 (Aktuelt) 10.08.2016
Her finner du en oversikt over hva som er nytt til skolestart i august. Utdanningsdirektoratet oppdaterer saken når det kommer noe nytt.
Les >>>

Kjekt å vite om solstråler og solkrem (Helse) 11.07.2016
Sola er ikke bare god. I denne artikkelen gir vi deg noen fakta og tips om UV-stråling og solbeskyttelse. Kjenner du solvettreglene?
Les >>>

Lese- og skrivevansker (Ferdigheter) 08.05.2016
Noen barn strever med å lære seg å lese og skrive. Dersom utviklingen går sent eller stopper opp, kan det tyde på at barnet har lese- og skrivevansker. Her kan du lese litt om hva det er, og hvilke kjennetegn du skal se etter.
Les >>>

Hva er tilknytning? (Foreldrerollen) 17.04.2016
Barn trenger et nært og trygt forhold til de voksne rundt seg. Relasjonen mellom barn og foreldre legger grunnlaget for barnets følelsesmessige og sosiale utvikling. Denne tilknytningen påvirker også relasjonen barnet har til andre mennesker i livet.
Les >>>

Utelek for alle (Helse) 10.04.2016
Skolebarna er en del ute i løpet av skoledagen. Utelek er et godt utgangspunkt for å være fysisk aktiv og dermed få bedre konsentrasjon og positive helseeffekter. Utemiljøet på skolen bør være tilrettelagt for variert lek og inspirere til ulike aktiviteter.
Les >>>

NÃ¥r du mistenker at et barn blir utsatt for vold (Annet) 21.02.2016
Mange barn i Norge lever med vold. For å hjelpe disse barna, må vi være på vakt, vite hva vi skal se etter, og våge å ta grep om vi har en mistanke. De voldsutsatte barna fortjener at noen bryr seg. Vold forekommer i alle slags familier, samfunnslag og miljø.
Les >>>

Skjult mobbing (Annet) 14.02.2016
Skjult mobbing er vond, snikende og vanskelig å oppdage. Mange jenter – og gutter – utsettes for skjult mobbing. Som foreldre kan vi bidra til å få en slutt på den skjulte mobbingen om vi vet hva vi skal se etter.
Les >>>

Hva er elevråd? (Annet) 07.02.2016
Elevmedvirkning og demokrati er viktige grunnprinsipper i norsk skole. En måte å ivareta dette i praksis, er gjennom elevrådet. Elevrådet skal være en arena for å gi elevene reell påvirkning på sin egen skolehverdag.
Les >>>

Evnerike barn (Ferdigheter) 31.01.2016
Å være evnerik er noe annet og mer enn å være skoleflink. De evnerike barna skiller seg fra andre barn på flere måter, og trenger oppfølging og tilpasning for å kunne utnytte sitt akademiske potensial, og trives på skolen.
Les >>>

Trygg skolevei (Annet) 04.01.2016
Å gå eller sykle til skolen gir skolebarna en super start på dagen, med frisk luft og mosjon. Det viktigste er likevel at skoleveien er trygg for barna. Det er det vi voksne som har ansvaret for.
Les >>>

NÃ¥r krisen treffer (Annet) 22.11.2015
Skolene i Norge skal være trygge for barna og de voksne som oppholder seg der. Da er det viktig at det finnes god beredskap og grundige planer for hva som skal gjøres om krisen rammer. Det er umulig å forberede seg på alt som kan skje, men planer, rutiner og øvelser gjør skolen bedre rustet til å håndtere en eventuell krisesituasjon.
Les >>>

Sensitive barn (Helse) 15.11.2015
Reagerer barnet ditt sterkt på noe du oppfatter som detaljer? Blir det lett overstimulert og trenger tid for seg selv? Noen barn er spesielt sensitive overfor sanseinntrykk. Ved å ta hensyn til det, blir livet lettere for både barn og voksne.
Les >>>

Skåne eller veilede? (Foreldrerollen) 14.11.2015
Det er umulig å skjerme barn helt fra dramatiske hendelser i nyhetsbildet. Hvordan skal vi snakke med barna om katastrofer?
Les >>>

Å gjøre gode søk (Ferdigheter) 08.11.2015
Har barnet ditt fått i oppgave å finne informasjon på internett om et bestemt tema? Da er det lurt å veilede barna i enkel søketeknikk for at søket skal bli både tryggere, mer effektivt og målrettet. Når barnet har funnet fram til informasjonen, er det viktig å kunne vurdere den med et kritisk blikk.
Les >>>

Foreldre på sosiale medier (Foreldrerollen) 25.10.2015
Mange unge forteller at de er flaue over foreldrenes oppførsel på sosiale medier. I en viss alder er gjerne barna flaue over det meste foreldrene gjør, men på internett blir alt så veldig synlig for alle!
Les >>>

Barn og sosiale medier (Ferdigheter) 04.10.2015
Barn og unge deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker med verden gjennom internett. Det er viktig at foreldre kjenner til denne delen av barnas liv, og snakker med dem om bruk av sosiale medier.
Les >>>

Hurra for deg! (Fritid) 27.09.2015
Å fylle år er en stor begivenhet for barna, som de gjerne vil feire med klassekamerater og venner. Her finner du tips, råd og gode kjøreregler til barnebursdagen for skolebarna. Hvordan og hvem skal vi invitere? Hvor og når skal vi holde selskapet?
Les >>>

Hjem-skole-samarbeid (Foreldrerollen) 06.09.2015
Hjemmet og skolen er de to viktigste arenaene i barnas liv. Et godt og tett samarbeid mellom disse to «verdenene» gir barnet gode forutsetninger for en positiv utvikling på skolen. For at et slikt samarbeid skal lykkes, må begge parter ta ansvar for en fruktbar dialog.
Les >>>

Det meste om mobbing (Foreldrerollen) 29.08.2015
Mobbing må alltid være fokus. At barn brytes ned av andre og gruer seg til å gå på skolen er uakseptabelt. Hva er mobbing og hvem mobbes? Digital mobbing. Hvem mobber? Hvordan oppdage mobbing? Hva kan foreldrene gjøre?
Les >>>

Aktiviteter i fritiden (Fritid) 23.08.2015
De fleste skolebarn i Norge deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Aktivitetene kan være en arena for sosialisering, mestring og utvikling. Er ditt barn interessert i idrett, kultur eller friluftsliv?
Les >>>

Skolestart med blandede følelser (Skolestart) 16.08.2015
Et nytt skoleår står for døren. Mange barn går skolestarten i møte med blandede følelser. Hvordan vil det bli? Kanskje har de fått en ny lærer, noen nye klassekamerater – eller kanskje skal de starte på skolen for aller første gang!
Les >>>

Vær en positiv skoleforelder (Foreldrerollen) 12.08.2015
Din holdning til skolen henger tett sammen med barnets motivasjon for læring. Synes du skolen er viktig, vil barnet ditt gjøre det også. En positiv holdning til skolen gir grunnlag for gode resultater.
Les >>>

Nytt til skolestart 2015 (Aktuelt) 06.08.2015
Utdanningsdirektoratet (Udir) har laget en samleside der de informerer om hva som er nytt til skolestart for grunnskolen.
Les >>>

En vellykket skolestart (Annet) 03.08.2015
Skolestart er en viktig milepæl for barn og foreldre. En overgang fra kjent til ukjent for store og små. Hvordan kan du bidra til å gjøre skolestarten til en god opplevelse?
Les >>>

Svømming redder liv! (Ferdigheter) 21.06.2015
Halvparten av norske tiåringer kan ikke svømme. I skolen er det gjort endringer i målene for svømmeopplæringen, som settes i verk fra skolestart 2015. Mange benytter sommeren til å utvikle og øve på svømmeferdighetene.
Les >>>

Ferdigheter for framtida (Ferdigheter) 14.06.2015
Skolen skal utdanne elevene til å fungere i framtidas samfunn og arbeidsliv. Hva slags kompetanse og ferdigheter blir viktige i årene som kommer? Hvordan kan dagens barn bli best mulig forberedt på kravene og forventningene i det samfunnet de skal jobbe og leve i?
Les >>>

Hvordan settes standpunktkarakterer? (Ferdigheter) 31.05.2015
Når det tiårige grunnskoleløpet avsluttes, skal elevene få vitnemål med eksamens- og standpunktkarakterer. Hva ligger bak disse vurderingene, og hvordan skal elevenes kompetanse måles?
Les >>>

«Hvordan har du hatt det på nettet i dag?» (Nettvett) 24.05.2015
Barn kan oppleve både spennende og ubehagelige ting på nett. Mobiltelefoner og digitale møteplasser har blitt en arena hvor også mobbing foregår, og det er viktig at voksne er i kontakt med barnas nettverden.
Les >>>

Søsken - rivaler og bestevenner (Annet) 17.05.2015
Søsken er våre første venner. �? vokse opp med søsken kan være en kilde til glede, frustrasjon, kjærlighet, sjalusi og konflikthåndtering. Hvordan kan foreldre legge til rette for at søskenforholdet skal utvikle seg positivt?
Les >>>

Hva er et driftsstyre? (Annet) 10.05.2015
Driftsstyret på skolen er involvert i viktige beslutninger om skolens drift og innhold. Der samles alle partene i skolen for å diskutere og vedta saker som berører blant annet budsjett, strategiplaner, skolemiljø og samarbeid med hjemmet.
Les >>>

HÃ¥ndtering av legemidler i skole og SFO (Helse) 26.04.2015
Noen barn har behov for å ta medisiner i løpet av den tiden de er på skole eller SFO. Av og til trenger også barnet hjelp med å passe tiden og få i seg medisin på riktig måte. Det finnes nasjonale retningslinjer som sier noe om hvordan dette skal håndteres.
Les >>>

Foreldrenettverk skaper trygghet (Foreldrerollen) 19.04.2015
Foreldrene i en skoleklasse har én ting til felles – omsorg for barnet sitt. Når foreldrene deler erfaringer, blir kjent med hverandre og snakker sammen, virker det forebyggende for mobbing og ekskludering. Trivselen øker, og konflikter kan bli forhindra ved utvikling av felles normer.
Les >>>

Sykkel & trafikk (Ferdigheter) 16.04.2015
Et barn må ha øvd lenge for å beherske sykkelen, og det er nødt til å trene på å sykle i trafikken. Det handler ikke bare om å kunne sykle, men også å kunne trafikkreglene.

Kan du forresten de åtte sykkelvettreglene?
Les >>>

Når ulykker skjer på skolen (Helse) 12.04.2015
Heldigvis er det sjelden det skjer alvorlige ulykker i norske skoler. Som oftest er det skraper og sår som kan håndteres på stedet. Men skulle det skje noe alvorlig, har skolene rutiner, retningslinjer og forsikring for å ivareta barna.
Les >>>

Hvorfor uteundervisning? (Ferdigheter) 22.03.2015
Ved å flytte undervisningen ut av klasserommet, åpner det seg nye muligheter for læring. Uteundervisning styrker motivasjon og forståelse, og tilbyr variasjon i skoledagen. Atferdsproblemene blir mindre og de stille elevene blir mer aktive utendørs.
Les >>>

Læreplanen i norsk på tre minutter (Ferdigheter) 15.03.2015
I læreplanen finner vi informasjon om hva elevene skal lære på skolen. Hvert skolefag har en læreplan som beskriver hovedområder og kompetansemål i faget. Her får du et kjapt blikk på læreplanen i norsk.
Les >>>

Kostholdsjungelen (Helse) 08.03.2015
Det florerer av kostholdsråd i alle kanaler. Som forelder vil man det beste for barnet sitt, og i blant kan det være vanskelig å vite hvilke råd man skal følge. Her finner du kvalitetssikrede anbefalinger om kosthold fra norske helsemyndigheter.
Les >>>

Mobbeprogrammer og tiltak (Annet) 01.03.2015
Arbeid mot mobbing er en viktig del av skolens oppgave. For å jobbe systematisk med å skape et inkluderende læringsmiljø hvor elevene kan føle seg trygge, velger mange skoler å innføre programmer mot mobbing. Her kan du lese litt om hva disse programmene innebærer, og hva slags tiltak som settes inn på programskolene.
Les >>>

Safer Internet Day 2015 (Aktuelt) 10.02.2015
I år feires Safer Internet Day under slagordet -La oss sammen skape et tryggere og bedre internett (Lets create a better Internet together).
Les >>>

«Hva skal jeg velge?» -Utdanningsvalg (Ferdigheter) 08.02.2015
Når våren nærmer seg, skal tiendeklassingene ta et viktig valg for framtida. Valg av utdanning og yrke er en vanskelig avgjørelse for mange ungdommer. Som foreldre kan dere være en viktig samarbeidspartner og støttespiller i dette valget.
Les >>>

Læreplanen i matematikk på tre minutter (Ferdigheter) 11.01.2015
I læreplanen finner vi informasjon om hva elevene skal lære på skolen. Hvert skolefag har en læreplan som beskriver hovedområder og kompetansemål i faget. Her får du et kjapt blikk på læreplanen i matematikk.
Les >>>

Barn og skjermbruk (Annet) 04.01.2015
Norske barn har tilgang på mange medier på skjerm. Summen av tidsbruk på smarttelefon, nettbrett, TV og PC kan bli ganske massiv. Mye av bruken er positiv og berikende for barnet, men av ulike årsaker kan det være lurt at tidsbruken begrenses.
Les >>>

Anbefalinger om fysisk aktivitet for barn og unge (Annet) 30.11.2014
I de nye anbefalingene til Helsedirektoratet presiseres det hvor viktig det er å redusere stillesitting blant barn. Barn og unge bør være fysisk aktive minimum 60 minutter med moderat eller høy intensitet hver dag.
Les >>>

Digital lesing (Ferdigheter) 23.11.2014
De fleste barn og unge i dag leser mer på skjerm enn de gjør på papir. Boka er i ferd med å bli forbigått av PC, nettbrett og mobiltelefoner. Hva kjennetegner digital lesing, og hvilke ferdigheter må barna ha for å manøvrere i en digital tekstkultur?
Les >>>

Foreldres engasjement bedrer barnas skoleprestasjoner (Aktuelt) 21.11.2014
Elever som får leksehjelp og støtte av foreldrene, gjør det bedre på skolen, viser ny forskning. Foreldrenes innsats er viktigere enn deres utdanningsnivå.
Les >>>

«Men alle andre får jo lov!» (Foreldrerollen) 16.11.2014
Mange barn bruker argumentet om at andre barn får lov, om de møter en grense de er uenige i. Barn har sterk rettferdighetssans, og kan reagere sterkt om de oppfatter at barn rundt dem har andre regler enn dem selv.
Les >>>

I lys av ODIN-saken: Det meste om mobbing (Annet) 13.11.2014
Mange barn og unge opplever mobbing som kan få følger for resten av livet. Som voksne må vi vite kjennetegn på mobbing og kunne avdekke når det skjer. Vi må vite hva vi kan gjøre for å forebygge og stoppe mobbing. Vi må også spille på lag med skolen og andre voksne rundt barna for å holde nærmiljøet mobbefritt.
Les >>>

Fem tips for å forbedre engelsken (Ferdigheter) 09.11.2014
Mange foreldre synes det er vanskelig å hjelpe barna med engelskopplæringen. Her finner du forslag til hvordan dere kan øve på å forbedre ordforråd, grammatikk og uttale.
Les >>>

Hva betyr elevmedvirkning? (Annet) 02.11.2014
Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Elevmedvirkning er et viktig prinsipp i norsk skole. Det betyr at elevene skal få uttale seg, delta i og ha innflytelse på det som angår dem på skolen. Hvordan foregår det?
Les >>>

Presentasjon i klassen (Ferdigheter) 26.10.2014
Muntlige framføringer er en stor del av skolehverdagen for elever på alle trinn. Elevene skal også vurderes på sine presentasjoner etter hvert. Hvordan kan foreldre veilede og hjelpe barna med å forberede seg til disse framføringene?
Les >>>

«Tweens» – mellom barndom og ungdom (Annet) 19.10.2014
Ikke helt barn, ikke helt tenåring. Aldersgruppa mellom 8 og 12 år kalles ofte for «tweens» – fra det engelske uttrykket «in between» – mellom. De står i en brytningstid og veksler mellom å være store og små.
Les >>>

På kant med læreren (Annet) 12.10.2014
Det er uunngåelig at det oppstår konflikter mellom hjem og skole i blant. Kommunikasjonen mellom foreldre og lærer kan bli vanskelig, og tillitsforholdet står i fare. Hvordan kan man forebygge og håndtere slike konflikter – til barnets beste?
Les >>>

Hvorfor lykkes jentene? (Ferdigheter) 05.10.2014
Jenter får bedre karakterer på skolen enn gutter i de fleste fag. Hvorfor er det slik? Jentene har færre atferdsproblemer, leser bedre og tilpasser seg bedre arbeidsmåtene i skolen. Hvilke forklaringer finnes på disse forskjellene.
Les >>>

Vær et godt netteksempel (Foreldrerollen) 28.09.2014
Barn og unge deler bilder, videoer, meninger og tanker med hele verden på internett. Som foreldre må vi gå foran som gode eksempler på hvordan man skal unngå å utlevere seg selv og andre, og opptre etisk varsomt på nett.
Les >>>

Legge sammen eller addere? (Ferdigheter) 21.09.2014
Matematikkfaget har sitt eget språk. Det er viktig at barna blir fortrolige med dette språket for å få god forståelse for matematikk. Begynn tidlig og benytt litt av hverdags-praten til å trene begreper som legger grunnlaget for god tallforståelse.
Les >>>

Ikke meld deg ut! (Foreldrerollen) 14.09.2014
Å være foreldre til tenåringer, er en evig balansegang. Ungdommene trenger struktur og veiledning, samtidig som de skal øke sin frihet og selvstendighet. Sikkert er likevel at det er minst like viktig med engasjerte foreldre på ungdomstrinnet.
Les >>>

Fokus på rettskriving (Ferdigheter) 06.09.2014
Skriving er et viktig redskap for elevenes læring, samtidig som skriving er en måte å vise hva de har lært. Mange foreldre synes det er en vanskelig balansegang å veilede i rettskriving og samtidig ivareta skrivegleden.
Les >>>

Hva slags skole trenger vi i fremtiden? (Aktuelt) 04.09.2014
I dag mottok kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen den første rapporten om fremtidens skole. Hva slags kunnskap blir viktig i fremtiden, og i hvor stor grad dekker dagens skole dette? Les rapporten her.
Les >>>

Nyheter om lærerstreiken (Aktuelt) 31.08.2014
Blir det streik, eller ikke? Trykk på Les så får du en google oversikt på det siste som er publisert på nett rundt saken.
Les >>>

Pappa, engasjer deg! (Foreldrerollen) 24.08.2014
En engasjert skolepappa bidrar til at barnet trives og presterer bedre. Fedre som overlater skoleoppfølgingen til mor mister sjansen til å påvirke hvordan skolen skal være og bli bedre kjent med barnas hverdag. Det taper både far og barna på.
Les >>>

Resultat fra Elevundersøkelsen 2013 (Aktuelt) 21.08.2014
I den endelige analysen av tallene i Elevundersøkelsen 2013 presenterer forskerne også en kvalitativ dybdestudie av skoler. Der ser de nærmere på forståelser av mobbing i tillegg til forskjellen mellom mobbing og andre negative hendelser. Les Aftenpostens artikkel om saken.
Les >>>

Hva er nytt for skoleåret 2014-2015? (Aktuelt) 07.08.2014
Her har Utdanningsdirektoratet samlet det som er nytt til skolestart.
Les >>>

Bruk biblioteket! (Ferdigheter) 22.06.2014
En lang sommerferie står for døren. La turer til biblioteket bli en del av opplevelsene barnet ditt får med seg i ferien. Titt i hyllene, lån bøker og filmer, og gjør deg kjent med aktiviteter og tilbud hos ditt lokale bibliotek. Med hjelp fra biblioteket kan barnet ditt ha en deilig lesesommer!
Les >>>

Skoletur til badeplassen (Annet) 09.06.2014
Skoleåret nærmer seg slutten, og sommeren er i gang flere steder i landet. Mange klasser drar på turer som gir dem god læring og opplevelser som styrker klassemiljøet. Turer til badeplassen er spennende og lærerik, og må gjennomføres trygt og forsvarlig.
Les >>>

Ny brosjyre om sykling til skolen (Aktuelt) 05.06.2014
Å sykle til og fra skolen gir barn daglig fysisk aktivitet. Ny brosjyre oppfordrer skolene til å la barna sykle.
Les >>>

Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet (Ferdigheter) 01.06.2014
Å beherske fremmedspråk åpner dører og muligheter i elevenes framtid. Men hvilke valgmuligheter har elevene, og hva slags konsekvenser får valget for videre skolegang og studier?
Les >>>

Barn og skilsmisse (Foredrerollen) 25.05.2014
For mange foreldre er samlivsbrudd løsningen på en vanskelig situasjon. Alle brudd er forskjellige, men felles er at de innebærer en vond periode både for voksne og barn. Hvordan kan dere gjøre opplevelsen av bruddet lettere for barna?
Les >>>

Tall fra Elevundersøkelsen er publisert (Aktuellt) 13.05.2014
Utdanningsdirektoratet har publisert tall fra Elevundersøkelsen høsten 2013 i Skoleporten. I tillegg til nasjonale tall, finner dere her også tall for fylker, kommuner og skoler
Les >>>

Nettvett (Annet) 11.05.2014
Bruken av nettbrett og smarttelefoner blant barn har økt betydelig de siste årene. Stadig flere og stadig yngre barn er på nett. De må lære hvordan de skal ta vare på seg selv og andre på digitale møteplasser. Vær et godt forbilde og vær trygg på nett!
Les >>>

Barn og medier-undersøkelsene 2014 (Aktuelt) 29.04.2014
Denne uken la Medietilsynet frem Barn og medier-undersøkelsene for 2014. Rundt ett av tre barn i alderen fem til åtte år har tilgang til eget nettbrett, viser nye tall fra Medietilsynet. I snitt får norske barn sin første mobiltelefon i åtteårsalderen.
Les >>>

Leksehjelp - Fortsatt tilgjengelig (Foredrerollen) 27.04.2014
Det er ingen grunn til å være flau over at du ikke kan alt barnet gjennomgår på ungdomsskolen. Det er lenge siden du selv gikk på skolen. Men ikke meld deg ut likevel! Vær interessert og ros barnet for den kunnskapen det har.
Les >>>

Barnas beste turmat (Fritid) 06.04.2014
Lei av pølser og pinnebrød på søndagsturen? På tur i skog og mark får dere både fysisk aktivitet, familietid og naturopplevelser. Med sunn, fristende turmat, får kroppen påfyll av næringsstoffer og energi. Mette barn er turglade barn!
Les >>>

Foreldreveileder om sosiale medier (Aktuelt) 01.04.2014
Sosiale medier er mye omdiskutert som arena for barn og unge. Medietilsynet publiserte denne uken en egen veileder for foreldre med barn på sosiale medier.
Les >>>

Leksehjelp: Tilrettelegge (Foredrerollen) 16.03.2014
Etter første klasse begynner mange barn å bli litt mer selvgående med leksene. Det er fortsatt viktig å være nær småskolebarna når de jobber med lekser. Sørg også for å tilrettelegge hverdagen slik at leksesituasjonen skjermes.
Les >>>

Foreldrenes rolle i læringsmiljøet (Foredrerollen) 09.03.2014
Alle foreldre kan være en ressurs for sine barns læring. I møte med skolen og som støtte i hjemmet, spiller foreldrene en avgjørende rolle for barnas resultater. Bli kjent med andre foreldre, og bidra til et trygt læringsmiljø rundt skolebarna.
Les >>>

Klare anbefalinger fra Helsedirektoratet (Helse) 06.03.2014
For første gang er det gitt egne råd om stillesitting i nye norske anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet fra Helsedirektoratet.
Les >>>

Å lese fagtekster (Ferdigheter) 02.03.2014
Mye av lesingen i skolen har som formål å øke kunnskap og innsikt i fagene. Da bruker vi litt andre lesestrategier enn når vi leser skjønnlitteratur. Hvordan kan vi hjelpe skolebarna til å få mer kunnskap ut av innholdet i fagtekstene?
Les >>>

Safer Internet Day 2014 (Aktuelt) 11.02.2014
Arrangeres årlig av Medietilsynet Trygg bruk. Dagen brukes for å fremme trygg og ansvarsfull bruk av digitale medier blant barn og unge. Arrangert første gang i Norge i 2004.
Les >>>

Digitale læringsressurser (IKT) 09.02.2014
Det finst mange gode læringsressursar fritt tilgjengeleg på nett. Digitale verktøy skapar variasjon og motivasjon for barna, og gjev nye innfallsvinklar til lærestoffet. Her finn du tips til nokre nettsider som kan vere til hjelp i skulearbeidet.
Les >>>

Nasjonale prøver 2013 - analyse (Aktuelt) 07.02.2014
Statistisk sentralbyrå har foretatt en analyse av nasjonale prøver 2013. Her finner du analysen.
Les >>>

For syk for skolen? (Foredrerollen) 26.01.2014
De aller fleste skolebarn er syke i blant. Noen ganger er det vanskelig å vurdere om barnet må være hjemme fra skolen. Her finner du noen generelle råd for å hjelpe deg i vurderingen, og tips for å redusere risikoen for sykdom.
Les >>>

Foreldrestøtte scorer høyt (Aktuelt) 17.01.2014
I Elevundersøkelsen 2013 svarer i alt 76 % av elevene at de alltid, svært ofte eller ofte opplever at foreldrene viser interesse for det de gjør på skolen. 74 % svarer at hjemmet alltid eller ofte oppmuntrer barnet sitt til skolearbeidet.
Les >>>