F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
mars 2015
Læreplanen i norsk på tre minutter
Norsk er et av basisfagene i grunnskolen.

Hva er en læreplan?

Læreplanen for grunnskolen (ofte kalt Kunnskapsløftet) er delt i tre deler. Disse delene beskriver de overordnede målene for opplæringa, hvilke prinsipper som ligger til grunn, samt kompetansemål i de ulike skolefagene. I læreplaner for fag står det hva elevene skal kunne etter 4., 7., og 10. trinn, og i noen fag listes det også opp kompetansemål etter 2. trinn.

Hovedområder i norsk

Læreplanen i norsk består av tre hovedområder. To av hovedområdene dreier seg om kommunikasjon, og deles opp i muntlig og skriftlig kommunikasjon. Det siste hovedområdet tar for seg språk, litteratur og kultur. Hovedområdet muntlig kommunikasjon fokuserer på å lytte og tale i forskjellige sammenhenger, og skriftlig kommunikasjon handler om å lese og skrive norsk. I området språk, litteratur og kultur skal elevene få kunnskap om det norske språket som system og språket i bruk. De skal også bli kjent med et stort og variert utvalg av eldre og nyere tekster i ulike sjangre.

Grunnleggende ferdigheter i norsk

De grunnleggende ferdighetene; å kunne lese, skrive og regne, samt digitale og muntlige ferdigheter er integrert i kompetansemålene i alle fag. I norskfaget handler det om å mestre ulike muntlige kommunikasjonssituasjoner, å kunne skrive tekster i norskfaglige sjangre, å skape mening fra tekst og å kunne forstå tekster med tall, størrelser eller geometriske figurer. De skal også kunne bruke digitale verktøy for å innhente informasjon, produsere tekster og kommunisere med andre.

Hovedområder i norskfaget:

  • Muntlig kommunikasjon
  • Skriftlig kommunikasjon
  • Språk, litteratur og kultur

Video: Språkhistoria på 11 minutt

Kilder: Udir
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.