F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
mars 2015
Hvorfor uteundervisning?
I naturen får elevene observere, erfare, utforske – og lære!

Hva er uteundervisning?

Uteundervisning er et samlebegrep for undervisning som foregår utenfor klasserommet. Vanligvis er det snakk om undervisning som foregår utendørs, men museumsbesøk, bedriftsbesøk og teaterbesøk kan også falle innunder denne betegnelsen. Mange forbinder uteundervisning med skogturer og ulikt feltarbeid som er en del av naturfagsundervisningen. Naturfag er selvsagt et veldig egnet fag å undervise i utendørs, men godt planlagt uteundervisning kan øke elevenes forståelse i mange fag. Utbyttet av uteundervisningen blir ekstra stor når den har sammenheng med undervisningen som foregår i klasserommet. En måte å løse dette på er å introdusere et tema i klasserommet, stille spørsmål, vekke nysgjerrighet og avdekke hva elevene kan om emnet fra før av. Så går elevene ut, løser noen praktiske oppgaver, utforsker og observerer, og på den måten kobler teori og praksis. Etter utflukten kan elevene for eksempel skrive og tegne en logg hvor de oppsummerer hva de har observert, erfart og lært.

Hvilke fordeler er det ved uteundervisning?

En av de opplagte fordelene ved å flytte undervisningen ut av klasserommet, er at det skaper en avveksling og variasjon fra det daglige læringsarbeidet. Variasjon er viktig for å bygge forståelse, motivere og for at undervisningen skal treffe alle elevene. Utenfor klasserommet kan man ofte oppleve at det er andre elever enn vanlig som stikker seg fram. Erfaringen er at stille elever blir mer aktive og deltakende på en annen læringsarena enn den vante. Dialogen mellom lærer og elever blir gjerne mer balansert og jevnbyrdig. Man utforsker sammen. Ved å tilbringe tid i naturen, og lære om den, utvikler elevene en større miljøbevissthet. Atferdsproblematikk hos elevene dempes også når undervisningen flyttes ut av klasserommet. Elever som er mye utenfor klasserommet, er roligere og mer empatiske.

Fordeler med uteundervisning:

  • Øker variasjon, motivasjon og forståelse
  • Kobler teori og praksis
  • Stille elever blir mer aktive
  • Demper atferdsproblemer
  • Fremmer ansvarsfølelse

Video: Uteskole

Kilder: naturfag.no, miljolare.no
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.