F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
april 2015
Håndtering av legemidler i skole og SFO
En del barn trenger hjelp til å få tatt medisiner i skoletida.

Hvem har ansvaret dersom barnet trenger medisin i skoletida?

I utgangspunktet er det foreldre gjennom foreldreansvaret som skal sørge for at barnet får den medisinen legen har foreskrevet på rett måte til rett tid. Det finnes ikke noen forpliktelse i opplæringsloven som sier at skolen har et ansvar i dette. Likevel har offentlige myndigheter tolket loven slik at kommunen har ansvar for å sørge for at eleven får hjelp til legemiddelhåndtering den tiden barnet oppholder seg i skole og skolefritidsordning.

Er ansatte i skolen forpliktet til å gi barna nødvendig medisin?

Det finnes ikke en lovfestet plikt som sier at ansatte i skole og SFO skal bistå med å gi barna legemidler. Det inngår ikke i de generelle arbeidsforpliktelsene til skoleansatte. Det er likevel ikke noe i veien for at ansatte kan påta seg å gjøre det på en forsvarlig måte. Det oppfordres til å finne praktiske, forsvarlige løsninger som gjør at barnet på best mulig måte kan få den bistanden som er nødvendig i løpet av en skoledag. Dersom ansatte ikke vil påta seg å bistå barna, må kommunen finne en annen løsning.

Rutiner og skjemaer

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har utarbeidet nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i skole og SFO. Rutinen beskriver hvordan legemiddelhåndtering praktisk kan foregå, og hva avtalen mellom foresatte og skole/SFO bør inneholde.

Video: Medisiner til barn

Kilder: Kunnskapsdep., Helse- og omsorgsdep.
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.