F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læringseptember 2015
Hjem-skole-samarbeid
God og effektiv kommunikasjon er nøkkelen til et godt samarbeid.

Hvorfor er det viktig?

Et godt samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Foreldre er viktig for barns læring, og barn som får hjelp og støtte hjemme har større muligheter for å gjøre det bra på skolen. Samarbeidet mellom skole og hjem er ikke bare sentralt for å skape gode læringsvilkår for den enkelte elev, men legger også grunnlaget for et godt læringsmiljø i elevgruppen og på skolen.

Gjensidig ansvar

Det er et gjensidig ansvar for at hjem-skole-samarbeidet skal fungere. Likevel er det skolen som skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. En måte skolen gjør dette på, er å invitere til ulike samarbeidsarenaer, som foreldremøter, utviklingssamtaler og rådsorganer som FAU og SU. Foreldre har rett og plikt til medvirkning i skolen. Det betyr at de skal engasjere seg i barnas skolegang, og at de skal ha reell innflytelse på beslutninger som tas i skolen.

Kommunikasjon

En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Det er viktig at eleven får vite at hjem og skole står i nær kontakt, og at målet for samarbeidet er barnas trivsel, trygghet og læring. Mye av kommunikasjonen mellom skole og hjem foregår i dag digitalt. Mange skoler har digitale læringsplattformer eller andre digitale samhandlingsarenaer hvor foreldre kan følge med på hva eleven gjør og lærer på skolen. Her gis det også som regel mulighet til å kommunisere direkte med lærer eller andre ansatte på skolen.

Områder for samarbeid:

  • Den enkelte elev
  • Utviklingssamtalen
  • Fysisk skolemiljø
  • Psykososialt skolemiljø
  • Evaluering
  • Tilpasset opplæring
  • Foreldremøter
  • Årsplaner

Video: Hvordan bedre samarbeidet mellom hjem og skole?

Kilder: FUG, Udir, KD
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.