F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
august 2013
Vær en positiv skoleforelder
Aktive, engasjerte foreldre utvikler positive holdninger til skolen og får bedre innsikt i hvordan de kan bidra i barnets sosiale og faglige utvikling.

Mer motivasjon

Motivasjon er avgjørende for læring. Men hva er det som gjør at barna blir motiverte for skolearbeidet? Tidligere var det vanlig å se på motivasjon som en del av barnets personlighet, men i dag vet vi at det er mange forhold i miljøet rundt barnet som påvirker motivasjonen for læring. Noen av de viktigste faktorene finner vi i hjemmet. Foreldrenes støtte og forventninger har stor innvirkning på barnets motivasjon for læring. Motivasjon er avhengig av en positiv holdning til utdanning og læring. Denne positive holdningen hos barnet påvirkes av hvordan foreldrene snakker om skolen, læreren, fagene og om verdien av utdanning.

Bedre faglige resultater

Når foreldrene engasjerer seg og blir involvert i skolens aktiviteter, får de bedre innsikt i skolen og det som foregår der. Gjennom innsikt vokser de positive holdningene til skolen, og forståelsen for hvordan de kan støtte barnas faglige og sosiale utvikling. Forskning viser at når foreldrene involverer seg i barnas skolegang, får elevene bedre faglige resultater enn hvis de ikke engasjerer seg. Lærerne blir også bedre kjent med barnet gjennom samarbeidet med foreldrene, og de blir bedre i stand til å tilpasse undervisningen til den enkelte.

Skole har prioritet

En positiv skoleforelder viser at skolen har prioritet foran fritidsaktiviteter og ferier. Leksene skal gjøres når barnet er opplagt nok til å ha forutsetning for å mestre dem og ha utbytte av dem. Kommer skolearbeidet i konflikt med fritidsaktivitetene, er det fritidsaktivitetene som må vike. Dette gjelder også ved fravær og ferie i skoletiden. Å ta oppmøteplikten i skolen på alvor og ha en høy terskel for når en kan være borte, er en verdifull holdning å ta med seg inn i studietid og arbeidsliv.

Kjennetegn på positive skoleforeldre:

  • Viser interesse for skolen
  • Prioriterer skolen
  • Snakker positivt om fagene og læreren
  • Stiller opp på skolens arrangementer
  • Involverer seg i leksearbeidet
  • Legger til rette for skolevennskap
  • Samarbeider med læreren

Video: Hjem-skole-samarbeid: Foreldrestøtten i hjemmet

Kilder: FUG, KD, Læringsmiljøsenteret
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2013 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.