F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
mars 2014
Foreldrenes rolle i læringsmiljøet
Læringsmiljøet favner ikke bare elever og ansatte på skolen, men også foreldre og samarbeidet mellom hjem og skole.

Foreldre – en ressurs

Alle foreldre, uansett bakgrunn, språk eller nasjonalitet, kan være en ressurs for sine barns læring. Det betyr at alle kan og skal bidra til et godt læringsmiljø rundt barnet. Hvis du som forelder engasjerer deg i ditt barns skolegang, vil barnet gjøre det bedre på skolen. Har du et godt forhold til skolen, øker det sjansen for at også barnet trives. Ha tro på din egen verdi som støtte og påvirkningskraft for barnets læring!

Foreldre – et nettverk

«Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes ikke bare at elevene kjenner hverandre, men at også foreldrene kjenner både hverandre og hverandres barn.» Dette sitatet er hentet fra den generelle delen av læreplanen, og understreker hvor viktig det er at foreldrene involverer seg og samarbeider i et felles nettverk. Ta initiativ til å bli kjent med andre familier i klassen, og bygg et foreldremiljø barna kan lene seg på. Alle foreldre som har barn i skolen, er med i skolens foreldreråd. Fra disse velges det representanter til et arbeidsutvalg (FAU). Har du mulighet til å engasjere deg litt ekstra, som foreldrekontakt eller representant i FAU, vil det engasjementet komme barnet ditt til gode.

Foreldredeltakelse på to fronter

Foreldrene har en viktig rolle i læringsmiljøet både i møte med skolen og i hjemmet. Deltakelse på foreldremøter, samtaler og ulike arrangementer i skolens regi, er forventet i oppfølgingen av barnas skolegang. En tett og nær dialog med læreren, er også en forutsetning for et godt hjem-skole-samarbeid. Og i hjemmet er foreldrenes viktigste rolle å være gode eksempler og interesserte i barnas skolegang. Spør hvordan barnet har det på skolen. Spør: Hva har du lært i dag? Vis at du har en positiv holdning til skole og utdanning ved at du snakker godt om skolen og lærerne. Synliggjør at skole er viktig ved å prioritere lekser og skole foran fritidsaktiviteter og ferie.

Foreldre kan bidra til læringsmiljøet:

  • På individnivå ved å følge opp sitt eget barn.
  • På gruppenivå ved å delta på fellesarrangementer for klassen.
  • På skolenivå ved å engasjere seg i FAU.

Video: Hvorfor er det viktig med godt foreldresamarbeid?

Kilder: FUG, Udir
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2014 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.