F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
juni 2015_rev1
Hvordan settes standpunktkarakterer?
Standpunktkarakterene er blant annet grunnlag for opptak til videregående opplæring.

Sluttvurdering og underveisvurdering

Sluttvurdering og underveisvurdering har ulike formål. Underveisvurdering er alle tilbakemeldinger og karakterer elevene får underveis i opplæringsløpet, og er ment som en støtte i læringsprosessen. Sluttvurdering består av standpunkt- og eksamenskarakter, og skal vise hva eleven kan ved avslutningen av opplæringen.

Hva er standpunktkarakter?

Standpunktkarakteren skal vise elevens kompetanse i samsvar med kompetansemålene i fagene på det tidspunktet karakteren settes. Standpunkt er ikke et gjennomsnitt av karakterene eleven har fått gjennom skoleåret. For å sette standpunktkarakter støtter lærerne seg blant annet på nasjonale beskrivelser av kjennetegn på måloppnåelse i det enkelte fag. Innsats og oppførsel utenom det som er relevant for kompetansemålene, skal ikke telle med i fastsettelse av standpunktkarakter i fag.

Klage på karakteren

Eleven har rett til å klage på karakterer på vitnemålet. Klagen må legges fram innen ti dager etter at karakteren er mottatt. Klagen sendes til skolen, men behandles av Fylkesmannen i hvert fylke. Faglærer og rektor skal også uttale seg om karakteren. Dersom klager får medhold, settes det en ny karakter av rektor, med bakgrunn i tilbakemeldingen fra klageinstansen.

Karakterskalaen:

  1 Svært lav kompetanse
  2 Lav kompetanse
  3 Nokså god kompetanse
  4 God kompetanse
  5 Meget god kompetanse
  6 Fremragende kompetanse

Video: Videregående opplæring - VilBli.no

Kilder: Udir, vilbli.no, ung.no
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.