F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
oktober 2013
Tar pulsen på skolen
Det er Utdanningsdirektoratet som arrangerer brukerundersøkelsene til elever og foreldre. Den digitale undersøkelsen foregår på skolen, og foreldrene skal informeres før gjennomføringen.

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Det er viktig for skoleeiere og skoleledere å få kunnskap om elevenes mening om trivsel og læring. Utdanningsdirektoratet har utviklet en spørreundersøkelse på basis av forskning om elevers læringsmiljø, som gir skolene et godt utgangspunkt for å jobbe med å forbedre læringsmiljøet. Elevundersøkelsen er et viktig verktøy for kvalitetssikring av læringsmiljøet til elevene.

Hvordan brukes resultatene?

Resultatene fra elevundersøkelsen skal benyttes for å utvikle og forbedre læringsmiljøet på den enkelte skole. Resultatene fra hvert år bevares, og det er dermed mulig å følge en utvikling i læringsmiljøet over tid. Resultatene kan også benyttes til forskningsformål, og deler av resultatene publiseres på Skoleporten.

Anonymitet og personvern

Elevundersøkelsen er selvsagt anonym, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Utdanningsdirektoratet har fullt behandlingsansvar for Elevundersøkelsen, og har tatt alle forholdsregler for å ivareta full konfidensialitet under behandlingen av grunnlagsdata fra Elevundersøkelsen.

Anbefalt oppfølging av resultatene:

  • Elevrådet, lærere, skoleledelse og foreldrerepresentanter analyserer resultatene sammen.
  • Én til tre forbedringsområder foreslås.
  • Konkrete tiltak til områdene utarbeides, med gjennomførings- og evalueringsansvar.

Video: Thomas Nordahl om læringsmiljø

Kilder: Utdanningsdirektoratet
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2013 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.