F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
februar 2015
Når leksene blir et slit
Det er tungt å streve seg gjennom lekseoppgaver som virker uoverkommelige.

Leksestrev

Barnet må ha en reell mulighet til å kunne lykkes med leksene, og det skal ikke ta hele ettermiddagen. Dersom dere opplever at nivået på leksene er for høyt eller at mengden er for omfattende, er det viktig at dere tar kontakt med læreren. Sammen kan dere avklare en passende tilpassing slik at barnet får mulighet til å føle mestringsfølelse og at leksene faktisk er til hjelp i læringsarbeidet. Bli enige med læreren om hva som er passe tid til å bruke på leksene, og få tilpasset mengden etter dette. For å hjelpe barnet å få tilbake følelsen av mestring og kontroll over leksearbeidet, kan du hjelpe dem å strukturere oppgavene. Del opp leksene i deloppgaver, og konsentrer dere om en del av gangen. Gi oppmuntring og ros underveis, og ha gjerne en liste dere kan krysse av etter hvert som dere fullfører deloppgavene. Det er motiverende å se at lista blir kortere.

Hva kan foreldre gjøre?

Den viktigste rollen foreldre har i leksearbeidet, er å vise interesse og engasjement i det barna holder på med på skolen. Vis at du synes skolearbeidet er viktig, og at du vil legge til rette for at barnet får gode forutsetninger for å få utbytte av leksene. Det betyr ikke at du må kunne alt det faglige barna skal gjennom, men at du er nysgjerrig, stiller spørsmål og hjelper barnet med å finne ut av ting dere lurer på. Pass også på at du hjelper barnet med å ha gode rutiner rundt leksetiden. Sørg for at de har god nok tid til å gjøre leksene tidlig på ettermiddagen, helst før aktiviteter og vennebesøk. Senere på kvelden er barna gjerne trøtte og slitne, og det kan være vanskeligere å komme i mål med leksene. Litt mat i magen før man tar fatt på arbeidet, er også av det gode. Tar det tid å komme gjennom leksene, er det lov å ta en pause underveis også. For mange barn er det lettere å jobbe konsentrert i kortere perioder av gangen, med opphold innimellom.

Gode råd:

  • Etabler en god lekserutine
  • Spis litt før leksene
  • Hjelp barnet med å lage en plan for arbeidet
  • Vær motiverende og oppmuntrende underveis
  • Snakk med læreren om tilpassing av leksene

Video: Hjem-skole-samarbeid

Kilder: FUG, nhi.no, ung.no
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.