Foreldrepulsen® - arkiv

Sorter etter dato eller kategori | Filter: Foreldreskolen (fjern filter)Utlysning: Engasjerte foreldre søkes. (Foreldreskolen) 09.09.2022
Foreldre har rett og plikt til medvirkning i skolen. Barn trenger voksne som viser at de bidrar til fellesskapet og bygger nettverk. Det betyr at de skal engasjere seg i barnas skolegang, og at de skal ha reell innflytelse på beslutninger som tas i skolen. Her kan du lese om hvordan du kan engasjere deg og hva som ligger i de forskjellige tillitsvervene.
Les >>>

Derfor er foreldremøtet årets viktigste møte! (Foreldreskolen) 01.09.2023
Hvis du som forelder engasjerer deg i ditt barns skolegang, vil barnet gjøre det bedre på skolen. Har du et godt forhold til skolen, øker det sjansen for at også barnet trives. Så, ja. Det gjelder ditt barn. Derfor er det kanskje årets viktigste møte. 
Les >>>

FAU - hva, hvorfor og hvordan? (Foreldreskolen) 02.09.2020
Medlemmene i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er ofte klassekontakter. De skal representere alle foreldrene ved skolen. FAU skal være bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og skal fremme samarbeidet mellom disse. Forskning viser at engasjerte foresatte gir bedre læring. Ditt engasjement smitter over på barnet.
Les >>>

Skolens verdigrunnlag (Foreldreskolen) 11.09.2016
Skolens mål er å ruste barn, unge og voksne til å håndtere livet og mestre utfordringer sammen med andre. Læreplanen sier noe om hvilke verdier opplæringen hviler på, og skolens helhetlige ansvar for elevenes utvikling.
Les >>>

Du er ditt barns største forbilde (Foreldreskolen) 24.08.2018
Ved å observere hvordan du opptrer i verden, vil barna få et holdningskompass å navigere etter. Som foreldre er vi opptatt av at barna skal oppføre seg fint mot andre og ha en sunn holdning til skolen.
Les >>>

Plikter og rettigheter i norsk skole (Foreldreskolen) 08.09.2023
Hovedreglen er, at alle barn og unge, som bor i Norge har rett og plikt til grunnskoleutdannelse. Opplæringen og elevenes trivsel på skolen bør være et gjensidig ansvar.
Les >>>

Grunnleggende ferdigheter er ikke et fag, (Foreldreskolen) 03.03.2023
men en forutsetning for læring. I skolen regnes fem grunnleggende ferdigheter som forutsetninger for læring. Disse ferdighetene danner grunnlaget for barnets utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.
Les >>>

Tips til hjemmeskole og leksehjelp (Foreldreskolen) 24.11.2020
Hjemmeskole og lekser er en god anledning til å engasjere deg i skolearbeidet. Her er tips til leksehjelp tilpasset barnets alder og ni tips til hjemmeskolen.
Les >>>

En god start på skoleåret (Foreldreskolen) 15.08.2019
Vi starter alle på nytt. Ny skole, nytt trinn? Noen ferske, noen drevne – men alle med kribling i kroppen.
Les >>>