F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
november 2014
Hva betyr elevmedvirkning?
Å bli tatt på alvor er viktig for alle mennesker, også elever i skolen.

Å uttale seg

Det er viktig å kunne si sin mening om saker som berører en, også for barn og unge. På skolen har vi noen systemer for å ivareta denne retten til å uttale seg. Det ene er den årlige spørreundersøkelsen Elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse hvor elevene uttaler seg om læring og trivsel på skolen. Alle skoler skal gjennomføre denne hver høst. Resultatene fra undersøkelsen benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Elevsamtalen er en annen mulighet hvor elevene kan uttale seg om sin egen skolehverdag til kontaktlæreren. Elevsamtaler skal gjennomføres minst to ganger i året.

Deltakelse og innflytelse

Alle skoler skal ha et elevråd. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I elevrådet sitter det noen representanter fra hver klasse på mellom- og ungdomstrinnet og har møter jevnlig. Elevrådet har også med seg en lærer til å bistå dem i arbeidet. Elevrådet skal samle inn innspill og forslag fra de andre elevene, gjennom for eksempel klasseråd. De skal også få informasjon fra rektor om regler, planer og økonomi. Elevrådet har ansvar for å viderebringe forslag fra elevene om ting som kan bli bedre på skolen, til lærere og ledelse på skolen.

Hvorfor elevmedvirkning?

For det første er elevmedvirkning noe elevene har rett til etter opplæringsloven og læreplanverket. Å bli hørt og tatt på alvor er dessuten viktig for elevenes trivsel og læringsarbeid. Gjennom elevmedvirkning får elevene opplæring i og erfaring med demokratiske prosesser. Deltakelse utvikler barns ferdigheter i å uttrykke sin mening, lytte og respektere andres, og til forhandling og beslutningstaking. Medvirkning kan også bidra til å redusere krenkelser og ekskludering.

Medvirkning er viktig for:

  1. Å forbedre skolen.
  2. Å ta bedre avgjørelser.
  3. Å lære mer om demokratiske prosesser.
  4. Å myndiggjøre elevene.
  5. Å ivareta elevenes rettigheter.
  6. Å øke selvfølelsen til barna.

Video: Elevmedvirkning

Kilder: Udir, Redd Barna
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2014 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.