Foreldrepulsen® - arkiv

Sorter etter dato eller kategori | Filter: Helse (fjern filter)Alle har en psykisk helse. (Helse) 09.09.2020
De fleste barn og unge har god psykisk helse. Men det finnes en betydelig andel som sliter med vansker som angst, depresjon eller atferdsforstyrrelser. Som foreldre kan vi bistå barna i en tung situasjon.
Les >>>

Kjekt å vite om solstråler og solkrem (Helse) 11.07.2016
Sola er ikke bare god. I denne artikkelen gir vi deg noen fakta og tips om UV-stråling og solbeskyttelse. Kjenner du solvettreglene?
Les >>>

Nedsatt hørsel? (Helse) 18.11.2022
Nedsatt hørsel er en tilstand som griper inn i mange sider av livet. Mange barn opplever dette i perioder, og noen er født med eller utvikler varig hørselsskade. Det er viktig å avdekke nedsatt hørsel tidlig for å få god hjelp.
Les >>>

Klare anbefalinger fra Helsedirektoratet (Helse) 06.03.2014
For første gang er det gitt egne råd om stillesitting i nye norske anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet fra Helsedirektoratet.
Les >>>

Spiseforstyrrelser - når maten blir en fiende (Helse) 13.01.2023
Mange unge strever med å håndtere at kroppen forandrer seg i oppveksten. Spiseforstyrrelser kan ramme både gutter og jenter helt ned i barneskolealder. Som foreldre må vi være gode rollemodeller og oppmerksomme på endringer. Fokuset på mat og kropp kan utvikle seg til sykdom.
Les >>>

Ensomhet (Helse) 02.01.2022
Å føle seg ensom og isolert er vanligere enn man skulle tro. Flere enn hver femte av oss føler seg ensomme, ifølge helsenorge.no. Mange barn føler også på ensomheten. De kan ofte prøve å skjule det, derfor er oppmerksomme voksne viktig.
Les >>>

Psykologisk førstehjelp (Helse) 04.03.2022
Barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Ukrainakrisen kan være en slik krise for mange. Her finner du noen tips til hvor du kan få hjelp og hvordan du kan hjelpe barna med å bli mer følelsesmessig robuste.
Les >>>

Kostholdsjungelen (Helse) 08.03.2015
Det florerer av kostholdsråd i alle kanaler. Som forelder vil man det beste for barnet sitt, og i blant kan det være vanskelig å vite hvilke råd man skal følge. Her finner du kvalitetssikrede anbefalinger om kosthold fra norske helsemyndigheter.
Les >>>

Når ulykker skjer på skolen (Helse) 12.04.2015
Heldigvis er det sjelden det skjer alvorlige ulykker i norske skoler. Som oftest er det skraper og sår som kan håndteres på stedet. Men skulle det skje noe alvorlig, har skolene rutiner, retningslinjer og forsikring for å ivareta barna.
Les >>>

Håndtering av legemidler i skole og SFO (Helse) 26.04.2015
Noen barn har behov for å ta medisiner i løpet av den tiden de er på skole eller SFO. Av og til trenger også barnet hjelp med å passe tiden og få i seg medisin på riktig måte. Det finnes nasjonale retningslinjer som sier noe om hvordan dette skal håndteres.
Les >>>

Skolehelsetjenesten (Helse) 08.04.2018
Alle norske skoler skal ha et tilbud om skolehelsetjeneste. Hva er skolehelsetjenestens formål og oppgaver, og hvordan kan foreldre eller skolebarn komme i kontakt med dem?
Les >>>

Sensitive barn (Helse) 15.11.2015
Reagerer barnet ditt sterkt på noe du oppfatter som detaljer? Blir det lett overstimulert og trenger tid for seg selv? Noen barn er spesielt sensitive overfor sanseinntrykk. Ved å ta hensyn til det, blir livet lettere for både barn og voksne.
Les >>>

Utelek for alle (Helse) 10.04.2016
Skolebarna er en del ute i løpet av skoledagen. Utelek er et godt utgangspunkt for å være fysisk aktiv og dermed få bedre konsentrasjon og positive helseeffekter. Utemiljøet på skolen bør være tilrettelagt for variert lek og inspirere til ulike aktiviteter.
Les >>>

Fra redsel til angst (Helse) 20.03.2020
Angst og redsel er følelser som er kjent for oss alle. Det er naturens måte å få oss til å mobilisere ekstra på. For noen blir angsten en utfordring som styrer livsutfoldelse og reduserer livskvalitet.
Les >>>

Problemer med synet? (Helse) 18.04.2022
Et barns evne til å lære blir vanskeligere uten godt syn. Det kan være vanskelig å oppdage dårlig syn hos barn, fordi de er flinke til å kompensere for det som ikke fungerer.
Les >>>

Hodelusa herjer! (Helse) 26.09.2023
Hodelusa elsker skolen. Der møtes mange hoder og det er enkelt å spre seg. Hvordan oppdager du om barnet har fått lus, og hvordan blir dere kvitt den? Lusa er aktiv hele året, og det er lurt å sjekke barnet jevnlig. Husk å gi beskjed til skole og venner om dere oppdager lus, for å motvirke videre smitte.
Les >>>

Fysisk aktivitet i hverdagen (Helse) 04.12.2016
Med en aktiv hverdag følger bedre helse, mer energi og bedre søvn. Fysisk aktivitet gir bedre konsentrasjonsevne og motorikk. Dette drar både skolebarn og voksne nytte av.
Les >>>

Skjult mobbing (Helse) 05.02.2017
Skjult mobbing er vond, snikende og vanskelig å oppdage. Mange jenter og gutter utsettes for skjult mobbing. Som foreldre kan vi bidra til å få en slutt på den skjulte mobbingen om vi vet hva vi skal se etter.
Les >>>

Spiseforstyrrelser (Helse) 05.03.2017
Spiseforstyrrelser er komplekse lidelser som kan komme av mange ulike ting. De gir seg utslag i et vanskelig forhold til kropp, mat og vekt.  Som foreldre må vi være gode rollemodeller og oppmerksomme på endringer.
Les >>>

God natt, Snapchat! (Helse) 19.03.2017
Barn og ungdom som bruker mobil og pc på senga får generelt dårligere søvn enn de har behov for. Mobilbruken kan motvirke innsovning og få store konsekvenser for hverdagen og helsen til barnet.
Les >>>

Digital mobbing (Helse) 14.05.2017
Vonde kommentarer oppleves like sårende på en skjerm som det gjør ansikt til ansikt. Men gjemt bak en pc kan det være lett å gå over grenser, og spøken kan utvikle seg til digital mobbing. Vi voksne må være oppmerksomme.
Les >>>

Ungdom og rus (Helse) 03.12.2021
Mange ungdommer møter rus for første gang på ungdomsskolen. Som foreldre er det viktig å prate med barna om rus, ha et bevisst forhold til eget rusbruk og være oppmerksom på signaler om rusbruk hos ungdommen.
Les >>>

Overvekt (Helse) 27.01.2023
Mange barn trenger hjelp for å holde en sunn vekt. Et fornuftig kosthold og aktivitetsnivå er viktig for å unngå overvekt. Har du et overvektig barn, finnes det gode tiltak som kan hjelpe med å oppnå en normal vekt.
Les >>>

Det psykososiale skolemiljøet (Helse) 10.11.2017
Et nytt regelverk om skolemiljø fastslår at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.
Les >>>

Små grep – stor forskjell (Helse) 01.01.2018
Næringsrik og variert mat er viktig for barns helse og trivsel. Et sunt kosthold legger grunnlaget for opplagte skolebarn.
Les >>>

Hva er autisme? (Helse) 02.04.2018
Vansker med å forstå andre mennesker og delta i gjensidig sosialt samspill med andre er de mest framtredende trekkene blant de som har autisme. De første symptomene dukker gjerne opp tidlig i livet.
Les >>>

Sola, en venn og fiende (Helse) 19.05.2023
Sommer og sol. Både store og små koser seg i sola. Det er godt for kropp og sjel. Sola er en viktig kilde til vitamin D, men om sommeren er det nok å oppholde seg i sola noen få minutter for at kroppen danner nok vitamin D. Pass på!  For mye er absolutt ikke bra. Mye sol og solarium kan være helsefarlig og gi deg hudkreft. 
Les >>>

Puberteten (Helse) 08.12.2020
Puberteten er en spennende og noen ganger utfordrende brytningsfase. Det skjer store endringer i kropp og følelser hos barna. Hva er det som skjer i puberteten, og hvordan kan vi snakke med barna om det?
Les >>>

For syk for skolen? (Helse) 01.03.2019
De aller fleste skolebarn er syke i blant. Noen ganger er det vanskelig å vurdere om barnet bør være hjemme fra skolen. Her finner du noen generelle råd for å hjelpe deg i vurderingen, og tips for å redusere risikoen for sykdom.
Les >>>

Om diabetes (Helse) 12.11.2021
14.november er Verdens diabetesdag. Hvert år får over 300 barn i Norge diabetes. De fleste nye tilfeller oppstår hos barn i skolealder. Diabetes er en tøff diagnose å få, men de fleste finner gode måter å leve med sykdommen på.
Les >>>

Bruk helsesykepleier (Helse) 07.01.2022
Alle skoler har en helsesykepleier som er tilknyttet skolehelsetjenesten. De jobber forebyggende og helsefremmende for elevene på skolen. Det er gratis og og en lav terskel for å ta kontakt med helsesykepleier.
Les >>>

Pollenallergi (Helse) 05.03.2021
Det finnes mange typer allergier og ulike overfølsomhetsreaksjoner. Pollenallergi (høysnue) er den vanligste formen for allergi og gir symptomer. Spredningen er allerede i gang, flere steder i landet.
Les >>>

Koronaviruset - spørsmål og svar (Helse) 04.03.2020
Nyhetsbildet preges av koronaviruset. Mellom folk går det rykter og det oppstår historier. Det kan være nokså skremmende. Her er noen fakta om virus og smitte og noen råd om hvordan du bør snakke om temaet med barn og ungdom.
Les >>>

Barnevernet er åpent! (Helse) 15.04.2020
Barnevernet er operativ også under koronakrisen. Du skal ikke vente med å melde bekymring. Mange barn i Norge vokser opp under forhold som er bekymringsverdige. Vi har alle et ansvar for å fortelle barnevernet om barn vi er bekymret for, slik at de kan hjelpe.
Les >>>

Dugnaden fortsetter - Smittestopp! (Helse) 08.05.2020
Myndigheten opfordrer alle til å laste ned smittestopp-appen. Appen skal være det neste våpenet i kampen mot pandemien. Appen skal gi Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet, og på sikt skal brukerne få et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede. Les mer om appen her.
Les >>>

Smitteskam, angst og redsel (Helse) 15.11.2020
Covid19 pandemien preger hverdagen. Mange opplever at smitten sprer seg i nærmiljøet. Når smitten rammer er det ikke uvanlig at skyldfølelsen, skammen og frykt melder seg. Det er viktig at vi er åpne om dette. Skyld og skam har aldri vært til hjelp mot smittsomme sykdommer.
Les >>>

De nasjonale kostholdsrådene (Helse) 06.01.2023
Om du søker etter gode kostholdsråd så er det kanskje lett å bli litt forvirret? Kanskje de nasjonale faglige rådene fra Helsedirektoratet kan hjelpe? 
Les >>>

Barn i sorg (Helse) 11.02.2022
Barn og voksne har ulike forutsetninger for å håndtere sorg. Derfor er det viktig at vi voksne hjelper barna gjennom prosessen, slik at barna bearbeider sorgen og lærer å mestre smerten.
Les >>>

Vi trenger hverandre. Løft blikket! (Helse) 30.09.2022
10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. Årets slagord er:  Vi trenger hverandre. Løft blikket! Vi kan alle gjøre en forskjell og vi trenger alle å bli sett. #løftblikket
Les >>>