Foreldrepulsen® - arkiv

Sorter etter dato eller kategori | Filter: Ferdigheter (fjern filter)Slik hjelper du ditt barn med matematikk. (Ferdigheter) 07.01.2018
Matematikk er et godt eksempel på hvor mye foreldrene betyr for barnets læring. Les mer om hvordan du kan bidra.
Les >>>

Hvordan lærer ditt barn? (Ferdigheter) 23.04.2021
Et sentralt begrep i den norske skole er tilpasset opplæring. Hva mener vi med det, og hvordan lærer ditt barn best?
Les >>>

Sykkel & trafikk (Ferdigheter) 16.04.2015
Et barn må ha øvd lenge for å beherske sykkelen, og det er nødt til å trene på å sykle i trafikken. Det handler ikke bare om å kunne sykle, men også å kunne trafikkreglene.

Kan du forresten de åtte sykkelvettreglene?
Les >>>

Sommer, sommer, læring! (Ferdigheter) 21.06.2023
Sommeren står foran oss, og er en avkobling fra skolehverdagen. En utfordring er at barn glemmer eller mister deler av det de har lært hvis de ikke blir engasjert i lærende aktiviteter gjennom sommeren. Her gir vi deg noen tips om hvordan du kan legge til rette for en lærende sommerferie.
Les >>>

Nasjonale prøver og kartlegginger (Ferdigheter) 17.09.2021
Elevene i grunnskolen blir jevnlig kartlagt for å sjekke at de har lært det de skal og om de behøver ekstra hjelp. Hensiktene med kartleggingsprøven er for å finne ut hvilke elever som strever, og hva de strever med.
Les >>>

Demokrati i skolen (Ferdigheter) 12.05.2023
Frihet er ikke en selvfølge. Å delta i samfunnet innebærer å respektere og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier. Demokrati må læres. Skolen gir elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.
Les >>>

«Yes, I can!» -engelsk i hverdagen (Ferdigheter) 18.10.2020
Engelsk er et verdensspråk. Norske barn og unge møter engelsk i mange sammen-henger, og det har en sentral plass i skolen. Hvordan kan foreldre bidra til å forbedre barnas engelskferdigheter?
Les >>>

Hoderegning (Ferdigheter) 29.10.2020
Hoderegning er viktig å mestre i hverdagslivet og i skolearbeidet, uansett alder og nivå. Vi støter på behov for hoderegning hver dag i praktiske situasjoner. Presis og effektiv hoderegning legger også grunnlaget for mer avansert matematikk. Og som med alt annet, er det viktig å trene for å bli god!
Les >>>

? lese fagtekster (Ferdigheter) 02.03.2014
Mye av lesingen i skolen har som formål å øke kunnskap og innsikt i fagene. Da bruker vi litt andre lesestrategier enn når vi leser skjønnlitteratur. Hvordan kan vi hjelpe skolebarna til å få mer kunnskap ut av innholdet i fagtekstene?
Les >>>

Hvordan vurderes eksamen? (Ferdigheter) 18.05.2014
Alle tiendeklassinger skal opp i skriftlig eksamen i ett fag, og én muntlig eksamen. Det er klare retningslinjer for hvordan eksamensoppgavene skal vurderes. Hvordan er veien fra prestasjonen på eksamensdagen til karakteren på vitnemålet?
Les >>>

Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet (Ferdigheter) 01.06.2014
? beherske fremmedspråk åpner dører og muligheter i elevenes framtid. Men hvilke valgmuligheter har elevene, og hva slags konsekvenser får valget for videre skolegang og studier?
Les >>>

Bruk biblioteket! (Ferdigheter) 22.06.2014
En lang sommerferie står for døren. La turer til biblioteket bli en del av opplevelsene barnet ditt får med seg i ferien. Titt i hyllene, lån bøker og filmer, og gjør deg kjent med aktiviteter og tilbud hos ditt lokale bibliotek. Med hjelp fra biblioteket kan barnet ditt ha en deilig lesesommer!
Les >>>

Fokus på rettskriving (Ferdigheter) 06.09.2014
Skriving er et viktig redskap for elevenes læring, samtidig som skriving er en måte å vise hva de har lært. Mange foreldre synes det er en vanskelig balansegang å veilede i rettskriving og samtidig ivareta skrivegleden.
Les >>>

Legge sammen eller addere? (Ferdigheter) 21.09.2014
Matematikkfaget har sitt eget språk. Det er viktig at barna blir fortrolige med dette språket for å få god forståelse for matematikk. Begynn tidlig og benytt litt av hverdags-praten til å trene begreper som legger grunnlaget for god tallforståelse.
Les >>>

Hvorfor lykkes jentene? (Ferdigheter) 05.10.2014
Jenter får bedre karakterer på skolen enn gutter i de fleste fag. Hvorfor er det slik? Jentene har færre atferdsproblemer, leser bedre og tilpasser seg bedre arbeidsmåtene i skolen. Hvilke forklaringer finnes på disse forskjellene.
Les >>>

Presentasjon i klassen (Ferdigheter) 26.10.2014
Muntlige framføringer er en stor del av skolehverdagen for elever på alle trinn. Elevene skal også vurderes på sine presentasjoner etter hvert. Hvordan kan foreldre veilede og hjelpe barna med å forberede seg til disse framføringene?
Les >>>

Fem tips for å forbedre engelsken (Ferdigheter) 09.11.2014
Mange foreldre synes det er vanskelig å hjelpe barna med engelskopplæringen. Her finner du forslag til hvordan dere kan øve på å forbedre ordforråd, grammatikk og uttale.
Les >>>

Digital lesing (Ferdigheter) 23.11.2014
De fleste barn og unge i dag leser mer på skjerm enn de gjør på papir. Boka er i ferd med å bli forbigått av PC, nettbrett og mobiltelefoner. Hva kjennetegner digital lesing, og hvilke ferdigheter må barna ha for å manøvrere i en digital tekstkultur?
Les >>>

Læreplanen i matematikk på tre minutter (Ferdigheter) 11.01.2015
I læreplanen finner vi informasjon om hva elevene skal lære på skolen. Hvert skolefag har en læreplan som beskriver hovedområder og kompetansemål i faget. Her får du et kjapt blikk på læreplanen i matematikk.
Les >>>

«Hva skal jeg velge?» -Utdanningsvalg (Ferdigheter) 08.02.2015
Når våren nærmer seg, skal tiendeklassingene ta et viktig valg for framtida. Valg av utdanning og yrke er en vanskelig avgjørelse for mange ungdommer. Som foreldre kan dere være en viktig samarbeidspartner og støttespiller i dette valget.
Les >>>

Læreplanen i norsk på tre minutter (Ferdigheter) 15.03.2015
I læreplanen finner vi informasjon om hva elevene skal lære på skolen. Hvert skolefag har en læreplan som beskriver hovedområder og kompetansemål i faget. Her får du et kjapt blikk på læreplanen i norsk.
Les >>>

Hvorfor uteundervisning? (Ferdigheter) 22.03.2015
Ved å flytte undervisningen ut av klasserommet, åpner det seg nye muligheter for læring. Uteundervisning styrker motivasjon og forståelse, og tilbyr variasjon i skoledagen. Atferdsproblemene blir mindre og de stille elevene blir mer aktive utendørs.
Les >>>

Hvordan trene på multiplikasjon (gangetabellen) (Ferdigheter) 19.05.2019
Multiplikasjon er viktig å mestre i hverdagslivet og i skolearbeidet. Å kunne gangetabellen utenat er en forutsetning for effektiv hoderegning, og den legger grunnlaget for mer avansert matematikk.
Les >>>

Hvordan settes standpunktkarakterer? (Ferdigheter) 31.05.2015
Når det tiårige grunnskoleløpet avsluttes, skal elevene få vitnemål med eksamens- og standpunktkarakterer. Hva ligger bak disse vurderingene, og hvordan skal elevenes kompetanse måles?
Les >>>

Ferdigheter for framtida (Ferdigheter) 14.06.2015
Skolen skal utdanne elevene til å fungere i framtidas samfunn og arbeidsliv. Hva slags kompetanse og ferdigheter blir viktige i årene som kommer? Hvordan kan dagens barn bli best mulig forberedt på kravene og forventningene i det samfunnet de skal jobbe og leve i?
Les >>>

Svømming redder liv! (Ferdigheter) 21.06.2015
Halvparten av norske tiåringer kan ikke svømme. I skolen er det gjort endringer i målene for svømmeopplæringen, som settes i verk fra skolestart 2015. Mange benytter sommeren til å utvikle og øve på svømmeferdighetene.
Les >>>

Læringsstrategier i matematikk (Ferdigheter) 05.11.2021
Å være bevisst på hvordan man lærer best, er til stor hjelp når man skal lære noe nytt. Hva er læringsstrategier, og hvordan kan det hjelpe barnet ditt til å lære matematikk på en bedre måte?
Les >>>

Barn og sosiale medier (Ferdigheter) 04.10.2015
Barn og unge deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker med verden gjennom internett. Det er viktig at foreldre kjenner til denne delen av barnas liv, og snakker med dem om bruk av sosiale medier.
Les >>>

Forstå brøk (Ferdigheter) 14.01.2022
Strever barnet ditt med å forstå brøk? Det kan være utfordrende å forklare hvordan vi regner med brøk. Mange mener at hvis innføring av brøk og arbeidet med brøk som del av en hel blir gjort på en god måte, så er brøk som begrep ikke vanskelig. Her får du noen tips på veien til å forstå brøk, og til å hjelpe barnet til å få grep om det.
Les >>>

? gjøre gode søk (Ferdigheter) 08.11.2015
Har barnet ditt fått i oppgave å finne informasjon på internett om et bestemt tema? Da er det lurt å veilede barna i enkel søketeknikk for at søket skal bli både tryggere, mer effektivt og målrettet. Når barnet har funnet fram til informasjonen, er det viktig å kunne vurdere den med et kritisk blikk.
Les >>>

Musikk i skolen (Ferdigheter) 11.11.2018
Musikk er noe alle barn og voksne har et forhold til. I skolen lærer elevene musikk både som et kunstfag og som et skapende fag. De skal i tillegg få oppleve konserter og forestillinger med profesjonelle utøvere i skolen.
Les >>>

Evnerike barn (Ferdigheter) 31.01.2016
? være evnerik er noe annet og mer enn å være skoleflink. De evnerike barna skiller seg fra andre barn på flere måter, og trenger oppfølging og tilpasning for å kunne utnytte sitt akademiske potensial, og trives på skolen.
Les >>>

Den matematiske samtalen (Ferdigheter) 25.03.2022
Det å snakke om matematikk er en del av det elevene skal lære i matematikkundervisningen. Samtidig kan den matematiske samtalen hjelpe barna til å få bedre forståelse i faget.
Les >>>

Slik stimulerer du til leselyst (Ferdigheter) 16.04.2021
Foreldre gir barna leselyst ved å lese selv, lese høyt for barna og vise interesse i det barna leser. Hjelp barna i å velge lesestoff som fenger. Husk at all lesing teller – også på skjerm.
Les >>>

Lese- og skrivevansker (Ferdigheter) 08.05.2016
Noen barn strever med å lære seg å lese og skrive. Dersom utviklingen går sent eller stopper opp, kan det tyde på at barnet har lese- og skrivevansker. Her kan du lese litt om hva det er, og hvilke kjennetegn du skal se etter.
Les >>>

Internett på eksamen? (Ferdigheter) 19.05.2016
I slutten av mai skal alle tiendeklassinger gjennom eksamen. Hvilke hjelpemidler har de lov til å bruke under skriftlig eksamen? Hva med ressurser på internett?
Les >>>

Hva er digitale ferdigheter? (Ferdigheter) 29.05.2016
Digitale ferdigheter er én av fem grunnleggende ferdigheter barna skal lære på skolen. De grunnleggende ferdighetene er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling. De gjelder for alle fag og på alle trinn.
Les >>>

Forutsetning for læring (Ferdigheter) 01.09.2018
I skolen trenger elevene noen grunnleggende ferdigheter for å lære og utvikle seg. Fem slike ferdigheter er definert i læreplanen. Her kan du lese mer om hvilke ferdigheter det er, og hva de betyr for læringen.
Les >>>

Den viktige nysgjerrigheten (Ferdigheter) 19.03.2021
Barn lurer på alt mulig. De spør og graver på passende og upassende tidspunkt. Men har du tenkt på hvor viktig nysgjerrighet er for læring? Å være nysgjerrig er en sterk motivasjonskraft for å lære noe nytt.
Les >>>

Tilpasset opplæring (Ferdigheter) 13.11.2016
Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp i skolen. Alle elever skal møte utfordringer og krav de kan strekke seg mot, som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre.
Les >>>

Lær å lese med apper (Ferdigheter) 20.11.2016
Når barna skal lære å lese, kan apper på nettbrett være gode og motiverende verktøy. Her kan du lese litt om hva som kjennetegner gode apper for lesetrening, og hvordan de kan hjelpe barn med lese- og skrivevansker.
Les >>>

Å hjelpe med leseleksene (Ferdigheter) 15.09.2023
Lesing er en forutsetning for livslang læring, og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.  Som foresatt kan du hjelpe barnet å få godt utbytte av leseleksene. Gjennom leseleksene kan barnet lære noe nytt og interesser kan vekkes. Ved å hjelpe barnet når det leser, kan dere også ha en hyggelig stund sammen.
Les >>>

Digital dømmekraft (Ferdigheter) 25.11.2022
For å ferdes trygt og ansvarsfullt på internett, må barna lære noen kjøreregler. Foreldre må være veiledere i barnas digitale hverdag. Digital dømmekraft handler om kunnskap og holdninger, ikke teknologi.
Les >>>

Forstå videregående opplæring (Ferdigheter) 20.01.2023
Tiendeklassingene står foran et viktig veiskille ved valg av videregående opplæring. Ordinær søknadsfrist er 1. mars. Som forelder kan du være en viktig samtalepartner og støttespiller. Gjør deg kjent med mulighetene og søknadsprosessen.
Les >>>

Nettvett må læres! (Ferdigheter) 05.02.2021
Stadig flere og stadig yngre barn tilbringer stadig mer tid på nett. For å ferdes trygt på internett, må barna lære noen kjøreregler. Tenk kritisk, vær et godt forbilde og vær trygg på nett!
Les >>>

Hva skal vi lese nå? (Ferdigheter) 23.04.2017
Nøkkelen til leseglede er å finne bøker som barna liker. Om du leser høyt eller barnet leser selv, er det viktig å finne en bok som engasjerer. Det finnes mange flotte barnebøker, både klassikere og nyutgivelser.
Les >>>

Hva er dysleksi? (Ferdigheter) 13.05.2022
Dysleksi er den mest utbredte av alle lærevansker hos barn. Dysleksi er vansker med å lese og skrive som ikke har sammenheng med barnets evner ellers. Det er viktig å fange opp barn med lese- og skrivevansker så tidlig som mulig, slik at de kan få god hjelp.
Les >>>

Svømmeferdigheter redder liv! (Ferdigheter) 04.06.2021
Sommeren er en fin tid for å øve på svømmeferdighetene. Gode svømmeferdigheter legger grunnlaget for trygghet, aktivitet og moro i vannet. Forebygg drukningsulykker ved å være svømmedyktig og utvise badevett.
Les >>>

Prøver og kartlegginger (Ferdigheter) 17.09.2017
Nasjonale prøver og kartlegginger er en del av underveisvurderingen som foregår i skolen. Det finnes ulike prøvetyper med ulikt formål, og prøvene gjennomføres i bestemte fag, ferdigheter og trinn.
Les >>>

Hjelp barnet med konsentrasjon (Ferdigheter) 29.04.2022
Å kunne konsentrere seg og holde oppmerksomheten er helt nødvendig når vi skal lære noe nytt. Fokus og konsentrasjon er en forutsetning for at barnet skal kunne forstå og ta til seg ny kunnskap.
Les >>>

Ulike lesestrategier (Ferdigheter) 20.05.2022
Gjennom lesingen skal barnet få kunnskap, trekke ut informasjon og forstå det han eller hun har lest. Da bruker vi litt andre lesestrategier enn når vi leser skjønnlitteratur. Hvordan kan foreldre støtte oppunder lesing for læring?
Les >>>

Gode apper for lesing (Ferdigheter) 26.01.2018
Nettbrett og apper kan være fine verktøy for å lære å lese og videreutvikle leseferdighetene. Gode leseapper har noen fellestrekk, og mange av dem egner seg godt til barn som har utfordringer med å lese.
Les >>>

Hverdagsmatte (Ferdigheter) 19.10.2018
Det er mange muligheter til å øve opp regneferdighetene i hverdagen. Her får du noen tips på veien til å forstå og øve på matematikk gjennom lek og hverdagsaktiviteter.
Les >>>

Det viktigste tallet i matematikken! (Ferdigheter) 13.03.2023
I matematikken hører vi om tallet pi, som ofte skrives med det greske symbolet P. Pi dukker gjerne opp når man skal begynne å regne ut areal og omkrets av sirkler, men hva betyr dette tallet egentlig?
Les >>>

Nye læreplaner på vei (Ferdigheter) 22.03.2019
Høsten 2020 skal innholdet i skolen være fornyet. Nå kan du lese forslaget til de nye læreplanene. Målet med fagfornyelsen er å ruste elevene best mulig for fremtiden.
Les >>>

Mat som barn kan lage (Ferdigheter) 24.03.2023
Når barna har bygget seg opp litt erfaring på kjøkkenet, kan de få ansvar for både matpakke, ettermiddagsmat og middager. For at barna skal kunne lage mat på en trygg og forsvarlig måte, må de lære hvordan.
Les >>>

Hva er videregående opplæring? (Ferdigheter) 11.10.2019
Mye har forandret seg siden du gikk på skolen. Elever i 10. trinn står overfor en stor beslutning om videre opplæring. I denne prosessen kan foreldre være verdifulle støttespillere. Sett deg grundig inn i hvordan utdanningssystemet fungerer.
Les >>>

Nye læreplaner! (Ferdigheter) 22.11.2019
I læreplanene får vi vite hva elevene skal lære på skolen og hvilke mål de jobber mot. Nå er nye læreplaner i alle fag i grunnskolen lansert, og skal tas i bruk fra neste høst. Her kan du lese hva som er nytt.
Les >>>

Nye PISA-resultater (Ferdigheter) 04.12.2019
PISA er en stor internasjonal undersøkelse som tester 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag. Den nyeste målingen viser at norske elever presterer stabilt over tid, men at jentene drar fra gutta.
Les >>>

Fokus på rettskriving (Ferdigheter) 09.11.2020
Skriving er et viktig redskap for elevenes læring, samtidig som skriving er en måte å vise hva de har lært. Mange foreldre synes det er en vanskelig balansegang å veilede i rettskriving og samtidig ivareta skrivegleden.
Les >>>

Sosial kompetanse - viktigst av alt? (Ferdigheter) 15.10.2021
Sosial læring og utvikling er en viktig del av oppvekst og læring.  Foreldrene har selvsagt en meget viktig rolle i dette arbeidet, men skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling. I grunnskolen kalles det sosial kompetanse. Finn ut hvorfor å se hvilke kompetanseområder det settes søkelys på.
Les >>>